Blog

[ THẮC MẮC ] Trong Turbo Pascal Để Thực Hiện Chương Trình Thì Làm Thế Nào ? ✅

Trong turbo pascal để thực hiện chương trình thì làm thế nào? Đây là câu hỏi của khá nhiều người đang sử dụng phần mềm Turbo Pascal. Phần mềm Turbo Pascal giúp người mới sử dụng làm quen với các chương trình Pascal như khai báo và sử dụng biến, học cách sử dụng nhiều kiểu dữ liệu, thủ tục và các hàm trong lập trình Pascal, viết các câu lệnh.

Dưới đây là kiến thức được Top10vietnam.net tổng hợp lại và trả lời cho câu hỏi trên.

Câu hỏi: Trong Turbo Pascal, để thực hiện chương trình:

A. Nhấn tổ hợp phím Shift + F9

B. Nhấn phím Ctrl + F9

C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F7

D. Nhấn tổ hợp phím Alt + F9

Đáp án. B. Trong Turbo Pascal, để chạy chương trình ta nhấn tổ hợp phím Ctrl + F9.

Cách Chạy Chương Trình Trong Pascal

Có 2 cách để bạn chạy chương trình Pascal sau khi đã hoàn thiện phần viết code, bao gồm:

Cách 1: Chạy trực tiếp từ thanh menu: Trên thanh menu của phần mềm, bạn click vào mục Run, cửa sổ xổ xuống và chọn Run.

Trong Turbo Pascal Để Thực Hiện Chương Trình
Trong Turbo Pascal Để Thực Hiện Chương Trình

Cách 2: Chạy chương trình Pascal bằng cách nhấn tổ hợp phím: Bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl + F9 trên bàn phím để bắt đầu chạy một chương trình và cũng cho ra kết quả như như click vào menu Run. Đây là màn hình sau khi bạn chạy chương trình:

Trong Turbo Pascal Để Thực Hiện Chương Trình
Trong Turbo Pascal Để Thực Hiện Chương Trình

Câu hỏi liên quan:

  • Câu 1: Trong Turbo Pascal, để thoát khỏi phần mềm:

A. Nhấn tổ hợp phím Alt + X

B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + E

C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + X

D. Nhấn tổ hợp phím Alt + E

Trả lời: Trong Turbo Pascal, để thoát khỏi phần mềm nhấn tổ hợp phím Alt + X. Đáp án: A

  • Câu 2: Trong Turbo Pascal, đang ở cửa sổ chương trình nguồn muốn xem lại màn hình Output:

A. Nhấn tổ hợp phím Alt + F5

B. Nhấn tổ hợp phím Alt + F7

C. Nhấn tổ hợp phím Alt + F6

D. Nhấn tổ hợp phím Alt + F8

Trả lời: Trong Turbo Pascal, đang ở cửa sổ chương trình nguồn muốn xem lại màn hình Output ta nhấn tổ hợp phím Alt + F5. Đáp án: A

  • Câu 3: Trong Turbo Pascal, muốn biên dịch chương trình ta dùng tổ hợp phím:

A. Alt + F9

B. Ctrl + F9

C. Alt + F6

D. Alt + F8

Trả lời: Trong Turbo Pascal, muốn biên dịch chương trình ta dùng tổ hợp phím Alt + F9. Nếu chương trình có lỗi cú pháp, phần mềm sẽ hiện thị một thông báo. Cần phải sửa lỗi nếu có, lưu lại chương trình rồi tiến hành biên dịch lại cho tới khi không còn lỗi. Đáp án: A

  • Câu 4: Để tính diện tích S của hình vuông có cạnh A với giá trị nguyên nằm trong phạm vi từ 10 đến 100, cách khai báo S nào dưới đây là đúng và tốn ít bộ nhớ nhất

A. Var S : integer;

B. Var S : real;

C. Var S : longint;

D. Var S : word;

Trả lời: Hình vuông có cạnh A với giá trị nguyên→ kiểu nguyên (integer, longint, byte, word). Vì nằm trong phạm vi từ 10 đến 100 nên để tốn ít bộ nhớ nhất ta chọn kiểu word (0 đến 65535). Đáp án: D

  • Câu 5: Trong Turbo Pascal, để lưu một chương trình:

A. Nhấn tổ hợp phím Alt + F5

B. Nhấn tổ hợp phím Alt + F2

C. Nhấn phím F2

D. Nhấn phím F5

Trả lời: Trong Turbo Pascal, để lưu một chương trình ta nhấn phím F2 rồi nhập tên tệp và nhấn phím Enter. Đáp án: C

  • Câu 6: Trong Turbo Pascal, để đóng cửa sổ chương trình:

A. Nhấn tổ hợp phím Alt + F5

B. Nhấn tổ hợp phím Alt + F3

C. Nhấn phím F3

D. Nhấn phím F5

Trả lời: Trong Turbo Pascal, để đóng cửa sổ chương trình nhấn tổ hợp phím Alt + F3. Để thoát khỏi phần mềm ta nhấn tổ hợp Alt + X. Đáp án: B

  • Câu 7: Câu lệnh xóa màn hình trong thư viện CRT có dạng :

A. Clear screen;

B. Clear scr;

C. Clrscr;             

D. Clr scr;

Trả lời: Trong pascal, sau khi khai báo thư viện CRT, ta dùng lệnh Clrscr; để xóa màn hình. Đáp án: C

Như vậy, trong turbo pascal để thực hiện chương trình cũng rất đơn giản. Người dùng có thể lựa chọn các cách khác nhau để phù hợp với thói quen sử dụng của mình. Top10vietnam.net chúc bạn thành công.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button