Blog

[ GIẢI ĐÁP ] 1 Cm Vuông Bằng Bao Nhiêu Mét Vuông ? ✅

1 cm vuông bằng bao nhiêu mét vuông? Để trả lời được câu hỏi này đòi hỏi học sinh phải nắm vững kiến thức cơ bản về bảng đơn vị đo diện tích và cách quy đổi các đơn vị này.

Trong bài viết này, Top10vietnam.net sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi 1 cm vuông bằng bao nhiêu mét vuông và củng cố các kiến thức liên quan.

1 Cm Vuông Bằng Bao Nhiêu Mét Vuông
1 Cm Vuông Bằng Bao Nhiêu Mét Vuông

Câu hỏi: 1 cm vuông bằng bao nhiêu mét vuông ?

A. 0.1 m2

B. 0.01 m2

C. 0.001 m2

D. 0.0001 m2

Đáp án: A. 1 cm2 = 0.01 m2

Kiến thức về bảng đơn vị đo diện tích

1 Cm Vuông Bằng Bao Nhiêu Mét Vuông
1 Cm Vuông Bằng Bao Nhiêu Mét Vuông

 Diện tích là gì?

Diện tích là đại lượng biểu thị phạm vi của hình hoặc hình hai chiều trên một mặt phẳng.

Mọi đơn vị độ dài đều có một đơn vị đo diện tích tương ứng là diện tích hình vuông có độ dài cạnh bằng đơn vị độ dài đã cho. Do đó, diện tích có thể đo bằng mét vuông (m2), cm2, mm2, km2,…

Đơn vị đo diện tích là gì?

Đơn vị đo diện tích là đại lượng dùng để đo, để tính toán trong nhiều những lĩnh vực khác nhau như toán học, vật lí, hóa học và các lĩnh vực ứng dụng khác trong đời sống.

Diện tích là đại lượng biểu thị phạm vi của hình hoặc hình hai chiều trên một mặt phẳng.

Diện tích của hình có thể được so sánh hình với các hình vuông cố định (theo tiêu chuẩ của hệ thống đơn vị quốc tế, hình vuông sẽ có đô dài cạnh đơn vị).

Để tìm được diện tích của hình, ta sẽ phân chia hình thành các hình vuông có số đo cố định. Diện tích của hình bằng tổng diện tích của các hình vuông.

Khi đọc đơn vị đo diện tích, học sinh cần ghi nhớ các đơn vị đo diện tích để ghi nhớ một cách logic nhất, tránh những nhầm lẫn khi tiến hành đổi đơn vị này sang đơn vị khác.

Học sinh có thể sắp xếp các đơn vị đo diện tích theo thứ tự từ lớn đến bé hoặc từ bé đến lớn để thực hiện việc ghi nhớ được chính xác hơn, dễ dàng hơn.

Mỗi đơn vị bằng 100 lần đơn vị liền sau chúng và sẽ bằng 1/100 đơn vị liền trước.

Bảng đơn vị đo diện tích

Trong bảng đơn vị đo diện tích, mỗi đơn vị trước gấp 100 lần đơn vị sau liền kề với nó. Mỗi đơn vị sau bằng 1/100 lần đơn vị trước.

Thứ tự đơn vị đo diện tích

Thứ tự đơn vị đo diện tích từ lớn đến bé:

  • Đơn vị đo diện tích lớn nhất là ki – lô – mét vuông (km2)
  • Đơn vị liền sau là km2 là héc – tô – mét vuông (hm2)
  • Đơn vị liền sau hm2 là đề – ca – mét vuông (dam2)
  • Đơn vị liền sau dam2 là mét vuông (m2)
  • Đơn vị liền sau m2 là đề – xi – mét vuông (dm2)
  • Đơn vị liền sau dm2 là xăng – ti – mét vuông (cm2)
  • Đơn vị liền sau cm2 là mi – li – mét vuông (mm2)

Cách đổi đơn vị đo diện tích. Ví dụ minh họa

  • Khi đổi từ đơn vị đo diện tích từ đơn vị lớn hơn sang đơn vị nhỏ hơn liền kề thì ta nhân số đó với 100. Ví dụ 1m2 bằng 100dm2, 10dm2 bằng 1000cm2.
  • Khi đổi đơn vị đo diện tích từ đơn vị bé sang đơn vị lớn hơn liền kề ta chia số đó cho 100. Ví dụ 200cm2 bằng 2dm2, 2000dm2 bằng 20m2.
  • Tóm lại, mỗi đơn vị đo diện tích liền kề nhau thì sẽ hơn hoặc kém nhau 100 lần. Ví dụ đổi từ 1km2 sang m2, ta phải nhân số đó với 3 lần số 100 (100 x 100 x 100 = 1000000). Vậy 1km2 = 1 x 1000000= 1000000m2.

Trên đây là những kiến thức cơ bản về đơn vị đo diện tích, qua đó chắc hẳn bạn đọc đã có đáp số cho câu hỏi 1 cm vuông bằng bao nhiêu mét vuông.

Top10vietnam.net chúc bạn học tập tốt.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button