Blog

[ GIẢI ĐÁP ] Thí Nghiệm Kiểm Tra Kỹ Thuật Nhằm Xác Định Điều Gì ?

Thí nghiệm kiểm tra kỹ thuật nhằm xác định điều gì là điều mà nhiều học sinh học Công nghệ lớp 10 băng khoăn. Sau đây Top10vietnam.net sẽ gửi đến bạn những kiến thức cơ bản về nội dung này và trả lời câu hỏi trên.

Thí Nghiệm Kiểm Tra Kỹ Thuật Nhằm Xác Định
Thí Nghiệm Kiểm Tra Kỹ Thuật Nhằm Xác Định

Câu hỏi: thí nghiệm kiểm tra kỹ thuật nhằm xác định:

A. Để mọi người biết về giống

B. So sánh giống mới nhập nội với giống đại trà 

C. Duy trì những đặc tính tốt của giống

D. Kiểm tra những kĩ thuật của cơ quan chọn tạo giống về quy trình kĩ thuật

Trả lời: Đáp án D. Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật nhằm mục đích kiểm tra những kĩ thuật của cơ quan chọn tạo giống về quy trình kĩ thuật.

Kiến thức liên quan

Thí Nghiệm Kiểm Tra Kỹ Thuật Nhằm Xác Định
Thí Nghiệm Kiểm Tra Kỹ Thuật Nhằm Xác Định

Khái niệm khảo nghiệm và khảo nghiệm giống cây trồng

Khảo nghiệm là một hoạt động được thực hiện trong các điều kiện đã định để kiểm tra một giả thuyết, hoặc để xác minh hoặc đặt câu hỏi cho một lý thuyết hiện có. Bằng cách kiểm soát các biến số để tạo ra các kết quả khác nhau, các thí nghiệm giúp mọi người hiểu được mối quan hệ nguyên nhân và kết quả giữa các hiện tượng.

Các thí nghiệm có các mục tiêu và quy mô khác nhau, nhưng các thí nghiệm luôn dựa trên các phép toán có thể lặp lại và phân tích logic các kết quả.

Khảo nghiệm giống cây trồng được hiểu là một quá trình theo dõi, phân tích, đánh giá trong các điều kiện khác nhau để đưa ra kết luận về một loại giống cây trồng nào đó.

Mục đích của công tác khảo nghiệm giống cây trồng

Mục đích của công tác khảo nghiệm giống cây trồng giúp chúng ta có thể đánh giá khách quan, chính xác mức độ phù hợp với giống cây trồng với địa điểm gieo trồng.

Phương pháp khảo nghiệm là gì

Phương pháp khảo nghiệm là quá trình sử dụng các phương tiện thủ công hoặc tự động với mục đích xác minh rằng nó đáp ứng các yêu cầu quy định hoặc để làm rõ sự khác biệt giữa kết quả mong đợi và thực tế.

Các loại thí nghiệm khảo nghiệm giống cây trồng

Thí nghiệm so sánh giống

Giống mới chọn tạo hoặc nhập nội được so sánh với giống nào? So sánh về các chi tiêu gì?

Giống mới chọn tạo hoặc nhập nội được so sánh các giống phổ biến rộng rãi trong sản xuất đại trà.

So sánh toàn diện về các chỉ tiêu:

 •     Sinh trưởng
 •     Năng suất
 •     Chất lượng nông sản
 •     Tính chống chịu với điều kiện ngoại cảnh không thuận lợi

Nếu giống mới vượt trội thì được chọn và gửi đến Trung tâm Khảo nghiệm giống Quốc gia để khảo nghiệm.

Thí nghiệm kiểm tra kỹ thuật

 • Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật nhằm kiểm tra đề xuất của cơ quan chọn tạo giống về quy trình kỹ thuật gieo trồng.
 • Được tiến hành trong mạng lưới khảo nghiệm giống Quốc gia nhằm xác định thời vụ, mật độ gieo trồng, chế độ phân bón của giống… Trên cơ sở kết quả thí nghiệm, người ta xây dựng quy trình kĩ thuật giống gieo trồng để mở rộng sản xuất ra đại trà.
 • Sau khi khảo nghiệm, giống đáp ứng được yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận giống Quốc gia và được cấp phép phổ biến trong sản xuất.

Thí nghiệm sản xuất quảng cáo

 • Để tuyên truyền đưa giống mới vào sản xuất đại trà, cần bố trí thí nghiệm sản xuất quảng cáo.
 • Được triển khai trên diện tích rộng lớn.
 • Trong thời gian thí nghiệm, cần tổ chức hội nghị đầu bờ để khảo sát, đánh giá kết quả. Đồng thời cần phổ biến quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người biết về giống mới.

Trắc nghiệm bài Khảo nghiệm giống cây trồng

Câu 1: Xã X mới nhập nội về một giống lúa mới đang được sản xuất phổ biến nơi đưa giống đi, để mọi người sử dụng giống này trước hết họ phải làm gì?

 1. Làm thí nghiệm so sánh giống
 2. Làm thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật
 3. Làm thí nghiệm quảng cáo
 4. Không cần làm thí nghiệm mà cho sản xuất đại trà ngay

Câu 2: Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật nhằm mục đích gì?

 1. Để mọi người biết về giống
 2. So sánh giống mới nhập nội với giống đại trà
 3. Duy trì những đặc tính tốt của giống
 4. Kiểm tra những kĩ thuật của cơ quan chọn tạo giống về quy trình kĩ thuật

Câu 3: Mục đích của công tác khảo nghiệm giống cây trồng?

 1. Đánh giá khách quan, chính xác và công nhận kịp thời giống cây trồng mới phù hợp với từng vùng
 2. Cung cấp những thông tin về giống
 3. Tạo số lượng lớn hạt giống cung cấp cho đại trà
 4. Duy trì độ thuần chủng của giống

Trên đây là những kiến thức thú vị liên quan đến khảo nghiệm giống cây trồng, thuộc chương trình Công nghệ lớp 10 do Top10vietnam.net tổng hợp. Hi vọng qua đây đã giúp bạn trả lời được câu hỏi thí nghiệm kiểm tra kỹ thuật nhằm xác định điều gì. Chúc bạn học tập tốt.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button