Blog

Mã Bưu Điện Vĩnh Long – Mã Zip/Postal Code Các Bưu Cục Tỉnh Vĩnh Long

Mã bưu điện Vĩnh Long theo quy định đã được chuyển đổi từ 6 số về 5 số với mã bưu chính Vĩnh Long dùng chung hiện tại là 85000.

Theo đó, mỗi thành phố, huyện tại Vĩnh Long sẽ được gán một mã Zip Code/ Postal Code các bưu cục tỉnh Vĩnh Long riêng không chỉ để thuận tiện cho việc gửi nhận hàng hóa, thư tư mà còn giúp người dùng khai báo trên Internet chính xác cụ thể hơn.

Vĩnh Long được chia thành 8 đơn vị hành chính trực thuộc cấp huyện bao gồm: 1 thành phố, 1 thị xã và 6 huyện.

Việc nhớ hết các mã bưu điện tỉnh Vĩnh Long tại các bưu cục khá khó khăn, tuy nhiên khi có nhu cầu sử dụng bạn có thể tra mã theo bảng mã bưu điện Vĩnh Long theo từng bưu cục thông qua nội dung bài viết dưới đây.

Mã bưu điện Vĩnh Long
Mã bưu điện Vĩnh Long

Mã bưu điện Vĩnh Long tại các thành phố, thị xã, huyện

Mã bưu điện các bưu cục trung tâm Vĩnh Long

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm tỉnh Vĩnh Long85000
Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy85001
Ban Tổ chức tỉnh ủy85002
Ban Tuyên giáo tỉnh ủy85003
Ban Dân vận tỉnh ủy85004
Ban Nội chính tỉnh ủy85005
Đảng ủy khối cơ quan85009
Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy85010
Đảng ủy khối doanh nghiệp85011
Báo Vĩnh Long85016
Hội đồng nhân dân85021
Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội85030
Tòa án nhân dân tỉnh85035
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh85036
Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân85040
Sở Công Thương85041
Sở Kế hoạch và Đầu tư85042
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội85043
Sở Tài chính85045
Sở Thông tin và Truyền thông85046
Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch85047
Công an tỉnh85049
Sở Nội vụ85051
Sở Tư pháp85052
Sở Giáo dục và Đào tạo85053
Sở Giao thông vận tải85054
Sở Khoa học và Công nghệ85055
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn85056
Sở Tài nguyên và Môi trường85057
Sở Xây dựng85058
Sở Y tế85060
Bộ chỉ huy Quân sự85061
Ban Dân tộc85062
Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh85063
Thanh tra tỉnh85064
Trường chính trị tỉnh85065
Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam85066
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh85067
Bảo hiểm xã hội tỉnh85070
Cục Thuế85078
Cục Hải quan85079
Cục Thống kê85080
Kho bạc Nhà nước tỉnh85081
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật85085
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị85086
Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật85087
Liên đoàn Lao động tỉnh85088
Hội Nông dân tỉnh85089
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh85090
Tỉnh Đoàn85091
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh85092
Hội Cựu chiến binh tỉnh85093
Mã bưu điện Vĩnh Long

Mã bưu chính thành phố Vĩnh Long

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm thành phố Vĩnh Long85100
Thành ủy85101
Hội đồng nhân dân85102
Ủy ban nhân dân85103
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc85104
P. 185106
P. 585107
P. 485108
P. 385109
P. 285110
P. 985111
P. 885112
X. Trường An85113
X. Tân Ngãi85114
X. Tân Hòa85115
X. Tân Hội85116
BCP. Vĩnh Long85150
BC. KHL Vĩnh Long85151
BC. Nguyên Huệ85152
BC. Phước Thọ85153
BC. Tân Ngãi85154
BC. Mỹ Phú85155
BC. Hệ 1 Vĩnh Long85199
Mã bưu điện Vĩnh Long

Zip Code huyện Long Hồ – tỉnh Vĩnh Long

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm huyện Long Hồ85200
Huyện ủy85201
Hội đồng nhân dân85202
Ủy ban nhân dân85203
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc85204
TT. Long Hồ85206
X. Thanh Đức85207
X. Bình Hòa Phước85208
X. Đồng Phú85209
X. Hòa Ninh85210
X. An Bình85211
X. Long Phước85212
X. Phước Hậu85213
X. Tân Hạnh85214
X. Thạnh Quới85215
X. Phú Quới85216
X. Hòa Phú85217
X. Lộc Hòa85218
X. Phú Đức85219
X. Long An85220
BCP. Long Hồ85250
BC. KCN Hoà Phú85251
Mã bưu điện Vĩnh Long

Mã Postal Code huyện Tam Bình – tỉnh Vĩnh Long

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm huyện Tam Bình85300
Huyện ủy85301
Hội đồng nhân dân85302
Ủy ban nhân dân85303
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc85304
TT. Tam Bình85306
X. Tường Lộc85307
X. Hòa Hiệp85308
X. Hòa Thạnh85309
X. Hoà Lộc85310
X. Hậu Lộc85311
X. Tân Lộc85312
X. Phú Lộc85313
X. Song Phú85314
X. Phú Thịnh85315
X. Tân Phú85316
X. Long Phú85317
X. Mỹ Lộc85318
X. Mỹ Thạnh Trung85319
X. Loan Mỹ85320
X. Ngãi Tứ85321
X. Bình Ninh85322
BCP. Tam Bình85350
BC. Ba Càng85351
BC. Mỹ Lộc85352
Mã bưu điện Vĩnh Long

Mã bưu chính huyện Bình Tân – tỉnh Vĩnh Long

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm huyện Bình Tân85400
Huyện ủy85401
Hội đồng nhân dân85402
Ủy ban nhân dân85403
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc85404
X. Tân Quới85406
X. Thành Lợi85407
X. Mỹ Thuận85408
X. Nguyên Văn Thảnh85409
X. Thành Trung85410
X. Thành Đông85411
X. Tân Thành85412
X. Tân Hưng85413
X. Tân Lược85414
X. Tân An Thạnh85415
X. Tân Bình85416
BCP. Bình Tân85450
Mã bưu điện Vĩnh Long

Mã bưu điện thị xã Bình Minh – tỉnh Vĩnh Long

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm thị xã Bình Minh85500
Thị ủy85501
Hội đồng nhân dân85502
Ủy ban nhân dân85503
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc85504
P. Cái Vồn85506
P. Đông Thuận85507
X. Thuận An85508
P. Thành Phước85509
X. Mỹ Hòa85510
X. Đông Bình85511
X. Đông Thạnh85512
X. Đông Thành85513
BCP. Bình Minh85550
Mã bưu điện Vĩnh Long

Mã bưu chính các bưu cục huyện Trà Ôn – tỉnh Vĩnh Long

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm huyện Trà Ôn85600
Huyện ủy85601
Hội đồng nhân dân85602
Ủy ban nhân dân85603
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc85604
TT. Trà Ôn85606
X. Thiện Mỹ85607
X. Tích Thiện85608
X. Vĩnh Xuân85609
X. Tân Mỹ85610
X. Trà Côn85611
X. Thuận Thới85612
X. Hựu Thành85613
X. Thới Hòa85614
X. Hòa Bình85615
X. Xuân Hiệp85616
X. Nhơn Bình85617
X. Lục Sỹ Thành85618
X. Phú Thành85619
BCP. Trà Ôn85650
BC. Hựu Thành85651
Mã bưu điện Vĩnh Long

Mã Zip Code các bưu cục huyện Vũng Liêm – tỉnh Vĩnh Long

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm huyện Vũng Liêm85700
Huyện ủy85701
Hội đồng nhân dân85702
Ủy ban nhân dân85703
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc85704
TT. Vũng Liêm85706
X. Trung Thành Tây85707
X. Quới An85708
X. Tân Quới Trung85709
X. Trung Chánh85710
X. Tân An Luông85711
X. Trung Hiệp85712
X. Trung Thành Đông85713
X. Trung Thành85714
X. Trung Hiếu85715
X. Hiếu Phụng85716
X. Hiếu Thuận85717
X. Trung An85718
X. Trung Ngãi85719
X. Trung Nghĩa85720
X. Thanh Bình85721
X. Quới Thiện85722
X. Hiếu Nhơn85723
X. Hiếu Thành85724
X. Hiếu Nghĩa85725
BCP. Vũng Liêm85750
BC. Tân An Luông85751
BC. Hiếu Phụng85752
Mã bưu điện Vĩnh Long

Mã bưu chính các bưu cục huyện Mang Thít – tỉnh Vĩnh Long

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm huyện Mang Thít85800
Huyện ủy85801
Hội đồng nhân dân85802
Ủy ban nhân dân85803
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc85804
TT. Cái Nhum85806
X. Chánh An85807
X. An Phước85808
X. Mỹ Phước85809
X. Mỹ An85810
X. Long Mỹ85811
X. Hòa Tịnh85812
X. Nhơn Phú85813
X. Chánh Hội85814
X. Bình Phước85815
X. Tân An Hội85816
X. Tân Long85817
X. Tân Long Hội85818
BCP. Mang Thít85850
Mã bưu điện Vĩnh Long

Mã bưu điện Vĩnh Long đầy đủ sẽ hỗ trợ trong việc gửi nhận hàng hóa thông qua các bưu cục dễ dàng hơn.

Hy vọng rằng với những thông tin đã được cung cấp trên đây, top10vietnam.net sẽ giúp việc gửi hàng hóa cũng như khai báo trên Internet chính xác cụ thể hơn về các mã bưu chính của các bưu cục tại Vĩnh Long.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button