Blog

Mã Bưu Điện Trà Vinh – Mã Zip/Postal Code Các Bưu Cục Tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh là một tỉnh thuộc khu vực Tây Nam Bộ, mã bưu điện Trà Vinh dùng chung là 87000 được quy định bởi liên hiệp bưu chính viễn thông toàn cầu.

Bên cạnh đó, mã Zip/Postal Code các bưu cục tỉnh Trà Vinh cũng được quy định riêng, duy nhất để định danh vị trí đảm bảo cho việc vận chuyển hàng hóa nhanh chóng, đồng thời giảm thiểu tình trạng bị thất lạc hàng hóa.

Địa phận tỉnh Trà Vinh có 1 thành phố, 1 thị xã và 7 huyện. Mỗi đơn vị sẽ có nhiều bưu cục và mỗi bưu cục sẽ được quy định cụ thể mã bưu chính.

Ngay bây giờ hãy cùng Top10vietnam.net tìm hiểu ngay về mã bưu điện Trà Vinh cụ thể tại từng bưu cục thông qua nội dung bài viết dưới đây nhé.

Mã bưu điện Trà Vinh
Mã bưu điện Trà Vinh

Mã bưu điện Trà Vinh mới nhất ở các bưu cục

Mã bưu chính các bưu cục trung tâm tại Trà Vinh

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm tỉnh Trà Vinh87000
Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy87001
Ban Tổ chức tỉnh ủy87002
Ban Tuyên giáo tỉnh ủy87003
Ban Dân vận tỉnh ủy87004
Ban Nội chính tỉnh ủy87005
Đảng ủy khối cơ quan87009
Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy87010
Đảng ủy khối doanh nghiệp87011
Báo Trà Vinh87016
Hội đồng nhân dân87021
Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội87030
Tòa án nhân dân tỉnh87035
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh87036
Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân87040
Sở Công Thương87041
Sở Kế hoạch và Đầu tư87042
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội87043
Sở Tài chính87045
Sở Thông tin và Truyền thông87046
Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch87047
Công an tỉnh87049
Sở Nội vụ87051
Sở Tư pháp87052
Sở Giáo dục và Đào tạo87053
Sở Giao thông vận tải87054
Sở Khoa học và Công nghệ87055
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn87056
Sở Tài nguyên và Môi trường87057
Sở Xây dựng87058
Sở Y tế87060
Bộ chỉ huy Quân sự87061
Ban Dân tộc87062
Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh87063
Thanh tra tỉnh87064
Trường chính trị tỉnh87065
Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam87066
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh87067
Bảo hiểm xã hội tỉnh87070
Cục Thuế87078
Cục Thống kê87080
Kho bạc Nhà nước tỉnh87081
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật87085
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị87086
Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật87087
Liên đoàn Lao động tỉnh87088
Hội Nông dân tỉnh87089
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh87090
Tỉnh Đoàn87091
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh87092
Hội Cựu chiến binh tỉnh87093
mã bưu điện Trà Vinh

Mã bưu điện thành phố Trà Vinh

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm thành phố Trà Vinh87100
Thành ủy87101
Hội đồng nhân dân87102
Ủy ban nhân dân87103
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc87104
P. 187106
P. 487107
P. 387108
P. 287109
P. 587110
P. 687111
P. 787112
P. 887113
P. 987114
X. Long Đức87115
BCP. Trà Vinh87150
BC. Phan Đình Phùng87151
BC. Mậu Thân87152
BC. HCC Trà Vinh87198
BC. Hệ 1 Trà Vinh87199
mã bưu điện Trà Vinh

Zip Code các bưu cục huyện Càng Long

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm huyện Càng Long87200
Huyện ủy87201
Hội đồng nhân dân87202
Ủy ban nhân dân87203
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc87204
TT. Càng Long87206
X. Nhị Long87207
X. Đại Phước87208
X. Nhị Long Phú87209
X. Đức Mỹ87210
X. Mỹ Cẩm87211
X. An Trường A87212
X. An Trường87213
X. Tân Bình87214
X. Tân An87215
X. Huyền Hội87216
X. Phương Thạnh87217
X. Đại Phúc87218
X. Bình Phú87219
BCP. Càng Long87250
mã bưu điện Trà Vinh

Postal Code các bưu cục huyện Cầu Kè

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm huyện Cầu Kè87300
Huyện ủy87301
Hội đồng nhân dân87302
Ủy ban nhân dân87303
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc87304
TT. Cầu Kè87306
X. Hòa Ân87307
X. Thạnh Phú87308
X. Thông Hòa87309
X. Tam Ngãi87310
X. An Phú Tân87311
X. Hoà Tân87312
X. Châu Điền87313
X. Phong Thạnh87314
X. Phong Phú87315
X. Ninh Thới87316
BCP. Cầu Kè87350
BĐVHX Tân Quy87351
mã bưu điện Trà Vinh

Mã bưu chính huyện Tiểu Cần

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm huyện Tiểu Cần87400
Huyện ủy87401
Hội đồng nhân dân87402
Ủy ban nhân dân87403
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc87404
TT. Tiểu Cần87406
X. Tập Ngãi87407
X. Hiếu Tử87408
X. Hiếu Trung87409
X. Phú Cần87410
X. Long Thới87411
TT. Cầu Quan87412
X. Tân Hòa87413
X. Hùng Hòa87414
X. Tân Hùng87415
X. Ngãi Hùng87416
BCP. Tiểu Cần87450
BC. Cầu Quan87451
mã bưu điện Trà Vinh

Mã bưu điện huyện Trà Cú

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm huyện Trà Cú87500
Huyện ủy87501
Hội đồng nhân dân87502
Ủy ban nhân dân87503
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc87504
TT. Trà Cú87506
X. Thanh Sơn87507
X. Long Hiệp87508
X. Tân Hiệp87509
X. Phước Hưng87510
X. Tập Sơn87511
X. Tân Sơn87512
X. An Quảng Hữu87513
X. Lưu Nghiệp Anh87514
X. Ngãi Xuyên87515
X. Kim Sơn87516
X. Hàm Tân87517
TT. Định An87518
X. Định An87519
X. Đại An87520
X. Hàm Giang87521
X. Ngọc Biên87522
BCP. Trà Cú87550
BC. Phước Hưng87551
BC. Đại An87552
mã bưu điện Trà Vinh

Mã bưu chính thị xã Duyên Hải

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm thị xã Duyên Hải87600
Thị ủy87601
Hội đồng nhân dân87602
Ủy ban nhân dân87603
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc87604
P. 187606
P. 287607
X. Hiệp Thạnh87608
X. Long Hữu87609
X. Long Toàn87610
X. Dân Thành87611
X. Trường Long Hòa87612
BCP. Duyên Hải87650
BC. Long Hữu87651
BC. Dân Thành87652
mã bưu điện Trà Vinh

Mã bưu chính huyện Duyên Hải

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm huyện Duyên Hải87700
Huyện ủy87701
Hội đồng nhân dân87702
Ủy ban nhân dân87703
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc87704
TT. Long Thành87706
X. Đôn Xuân87707
X. Đôn Châu87708
X. Long Khánh87709
X. Ngũ Lạc87710
X. Long Vĩnh87711
X. Đông Hải87712
BCP. Duyên Hải87750
mã bưu điện Trà Vinh

Mã Zip Code huyện Cầu Ngang

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm huyện Cầu Ngang87800
Huyện ủy87801
Hội đồng nhân dân87802
Ủy ban nhân dân87803
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc87804
TT. Cầu Ngang87806
TT. Mỹ Long87807
X. Mỹ Long Bắc87808
X. Vĩnh Kim87809
X. Kim Hòa87810
X. Mỹ Hòa87811
X. Hiệp Hòa87812
X. Trường Thọ87813
X. Thuận Hòa87814
X. Nhị Trường87815
X. Long Sơn87816
X. Thạnh Hòa Sơn87817
X. Hiệp Mỹ Đông87818
X. Hiệp Mỹ Tây87819
X. Mỹ Long Nam87820
BCP. Cầu Ngang87850
BC. Mỹ Long87851
mã bưu điện Trà Vinh

Mã bưu chính huyện Châu Thành – Trà Vinh

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm huyện Châu Thành87900
Huyện ủy87901
Hội đồng nhân dân87902
Ủy ban nhân dân87903
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc87904
TT. Châu Thành87906
X. Phước Hảo87907
X. Hưng Mỹ87908
X. Hòa Thuận87909
X. Hòa Lợi87910
X. Đa Lộc87911
X. Lương Hoà A87912
X. Lương Hòa87913
X. Nguyệt Hóa87914
X. Song Lộc87915
X. Thanh Mỹ87916
X. Mỹ Chánh87917
X. Hòa Minh87918
X. Long Hòa87919
BCP. Châu Thành87950
mã bưu điện Trà Vinh

Cập nhật mã bưu điện Trà Vinh ở từng bưu cục sẽ giúp cho việc gửi nhận hàng hóa bưu phẩm trở nên tiện lợi hơn.

Hãy truy cập Top10vietnam.net thường xuyên để cập nhật nhiều tin tức hữu ích và cập nhật mã bưu điện Việt Nam tại tất cả các tỉnh thành nhé.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button