Blog

Mã Bưu Điện Quảng Bình – Mã Zip/Postal Code Các Bưu Cục Tỉnh Quảng Bình

Quảng Bình là một tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ, địa phận Quảng Bình có 01 thành phố, 01 thị xã và 6 huyện. Mã bưu điện Quảng Bình chung là 47000 được quy định bởi liên hiệp bưu chính viễn thông toàn cầu.

Theo đó, mã Zip/Postal code các bưu cục tỉnh Quảng Bình ở mỗi thành phố, thị xã, huyện sẽ được quy định khác nhau. nếu bạn đang có nhu cầu gửi bưu phẩm, hàng hóa thì cần tìm hiểu đúng mã bưu cục để việc gửi hàng được thuận tiện, nhanh chóng hơn tránh làm mất hàng hóa.

Mã bưu điện Quảng Bình mới nhất có 5 ký tự được quy định từ 47000 – 47856. Mỗi bưu cục được quy định một mã duy nhất để định danh vị trí. Hãy cùng top10vietnam cập nhật đầy đủ các mã bưu điện Quảng Bình để việc gửi nhận hàng hóa, thư từ đến Quảng Bình hay khai báo vị trí trên Internet được dễ dàng hơn nhé.

mã bưu điện Quảng Bình
mã bưu điện Quảng Bình

Cập nhật mã bưu điện Quảng Bình 5 ký tự mới nhất

Mã bưu điện các bưu cục trung tâm tỉnh Quảng Bình

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. trung tâm tỉnh Quảng Bình47000
Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy47001
Ban Tổ chức tỉnh ủy47002
Ban Tuyên giáo tỉnh ủy47003
Ban Dân vận tỉnh ủy47004
Ban Nội chính tỉnh ủy47005
Đảng ủy khối cơ quan47009
Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy47010
Đảng ủy khối doanh nghiệp47011
Báo Quảng Bình47016
Hội đồng nhân dân47021
Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội47030
Tòa án nhân dân tỉnh47035
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh47036
Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân47040
Sở Công Thương47041
Sở Kế hoạch và Đầu tư47042
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội47043
Sở Ngoại vụ47044
Sở Tài chính47045
Sở Thông tin và Truyền thông47046
Sở Văn hoá và Thể thao47047
Sở Du lịch47048
Công an tỉnh47049
Sở Nội vụ47051
Sở Tư pháp47052
Sở Giáo dục và Đào tạo47053
Sở Giao thông vận tải47054
Sở Khoa học và Công nghệ47055
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn47056
Sở Tài nguyên và Môi trường47057
Sở Xây dựng47058
Sở Y tế47060
Bộ chỉ huy Quân sự47061
Ban Dân tộc47062
Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh47063
Thanh tra tỉnh47064
Trường chính trị tỉnh47065
Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam47066
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh47067
Bảo hiểm xã hội tỉnh47070
Cục Thuế47078
Cục Hải quan47079
Cục Thống kê47080
Kho bạc Nhà nước tỉnh47081
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật47085
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị47086
Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật47087
Liên đoàn Lao động tỉnh47088
Hội Nông dân tỉnh47089
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh47090
Tỉnh đoàn47091
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh47092
Hội Cựu chiến binh tỉnh47093
mã bưu điện Quảng Bình

Mã bưu chính thành phố Đồng Hới

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm thành phố Đồng Hới47100
Thành ủy47101
Hội đồng nhân dân47102
Ủy ban nhân dân47103
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc47104
P. Bắc Lý47106
P. Đồng Phú47107
X. Lộc Ninh47108
X. Thuận Đức47109
P. Đồng Sơn47110
P. Bắc Nghĩa47111
X. Nghĩa Ninh47112
X. Đức Ninh47113
P. Nam Lý47114
P. Đức Ninh Đông47115
P. Phú Hải47116
P. Hải Đình47117
P. Đồng Mỹ47118
P. Hải Thành47119
X. Quang Phú47120
X. Bảo Ninh47121
BCP. Đồng Hới47150
BC. Bắc Lý 147151
BC. Bắc Lý 247152
BC. Đại Học Quảng Bình47153
BC. Lộc Đại47154
BC. Cộn47155
BC. Thuận Lý47156
BC. Hệ 1 Quảng Bình47199
mã bưu điện Quảng Bình

Zip code huyện Bố Trạch

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm huyện Bố Trạch47200
Huyện ủy47201
Hội đồng nhân dân47202
Ủy ban nhân dân47203
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc47204
TT. Hoàn Lão47206
X. Trung Trạch47207
X. Đồng Trạch47208
X. Đức Trạch47209
P. Hải Trạch47210
X. Thanh Trạch47211
X. Bắc Trạch47212
X. Mỹ Trạch47213
X. Hạ Trạch47214
X. Cự Nẫm47215
X. Sơn Lộc47216
X. Phú Trạch47217
X. Vạn Trạch47218
X. Hoàn Trạch47219
X. Đại Trạch47220
X. Nhân Trạch47221
X. Lý Trạch47222
X. Nam Trạch47223
X. Hòa Trạch47224
X. Tây Trạch47225
X. Liên Trạch47226
X. Lâm Trạch47227
X. Xuân Trạch47228
X. Phúc Trạch47229
X. Thượng Trạch47230
X. Tân Trạch47231
X. Sơn Trạch47232
X. Hưng Trạch47233
X. Phú Định47234
TT. Nông Trường Việt Trung47235
BCP. Bố Trạch47250
BC. Lý Hòa47251
BC. Thanh Khê47252
BC. Nam Gianh47253
BC. Thọ Lộc47254
BC. Chánh Hòa47255
BC. Troóc47256
BC. Phong Nha47257
BC. Phú Quý47258
mã bưu điện Quảng Bình

Postal Code thị xã Ba Đồn

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm thị xã Ba Đồn47300
Thị ủy47301
Hội đồng nhân dân47302
Ủy ban nhân dân47303
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc47304
P. Ba Đồn47306
P. Quảng Thọ47307
P. Quảng Long47308
P. Quảng Phong47309
P. Quảng Thuận47310
P. Quảng Phúc47311
X. Quảng Văn47312
X. Quảng Lộc47313
X. Quảng Hải47314
X. Quảng Tân47315
X. Quảng Trung47316
X. Quảng Tiên47317
X. Quảng Sơn47318
X. Quảng Thủy47319
X. Quảng Hòa47320
X. Quảng Minh47321
BCP. Ba Đồn47350
BC. Chợ Sãi47351
BC. Hòa Ninh47352
BC. Quảng Thọ47353
mã bưu điện Quảng Bình

Mã bưu chính các bưu cục huyện Quảng Trạch

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm huyện Quảng Trạch47400
Huyện ủy47401
Hội đồng nhân dân47402
Ủy ban nhân dân47403
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc47404
X. Quảng Phương47406
X. Quảng Xuân47407
X. Quảng Hưng47408
X. Quảng Tiến47409
X. Quảng Tùng47410
X. Cảnh Dương47411
X. Quảng Phú47412
X. Quảng Đông47413
X. Quảng Kim47414
X. Quảng Hợp47415
X. Quảng Châu47416
X. Quảng Lưu47417
X. Quảng Thạch47418
X. Cảnh Hóa47419
X. Quảng Liên47420
X. Phù Hóa47421
X. Quảng Trường47422
X. Quảng Thanh47423
BCP. Quảng Trạch47450
BC. Ngọa Cương47451
BC. Roòn47452
mã bưu điện Quảng Bình

Mã bưu điện huyện Tuyên Hóa

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm huyện Tuyên Hóa47500
Huyện ủy47501
Hội đồng nhân dân47502
Ủy ban nhân dân47503
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc47504
TT. Đồng Lê47506
X. Thuận Hóa47507
X. Kim Hóa47508
X. Hương Hóa47509
X. Thanh Hóa47510
X. Lâm Hóa47511
X. Thanh Thạch47512
X. Lê Hóa47513
X. Đồng Hóa47514
X. Sơn Hóa47515
X. Thạch Hóa47516
X. Nam Hóa47517
X. Đức Hóa47518
X. Phong Hóa47519
X. Cao Quảng47520
X. Châu Hóa47521
X. Mai Hóa47522
X. Ngư Hóa47523
X. Tiến Hóa47524
X. Văn Hóa47525
BCP. Tuyên Hóa47550
BC. Tân Ấp47551
BC. Chợ Gát47552
BC. Minh Cầm47553
BC. Chợ Cuồi47554
mã bưu điện Quảng Bình

Zip Code các bưu cục huyện Minh Hóa

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm huyện Minh Hóa47600
Huyện ủy47601
Hội đồng nhân dân47602
Ủy ban nhân dân47603
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc47604
TT. Quy Đạt47606
X. Yên Hóa47607
X. Xuân Hóa47608
X. Hồng Hóa47609
X. Hóa Phúc47610
X. Hóa Thanh47611
X. Trọng Hóa47612
X. Dân Hóa47613
X. Hóa Tiến47614
X. Hóa Hợp47615
X. Hóa Sơn47616
X. Quy Hóa47617
X. Tân Hóa47618
X. Minh Hóa47619
X. Trung Hóa47620
X. Thượng Hóa47621
BCP. Minh Hóa47650
BC. Cha Lo47651
mã bưu điện Quảng Bình

Postal Code các bưu cục huyện Quảng Ninh

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm huyện Quảng Ninh47700
Huyện ủy47701
Hội đồng nhân dân47702
Ủy ban nhân dân47703
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc47704
TT. Quán Hàu47706
X. Lương Ninh47707
X. Vĩnh Ninh47708
X. Hàm Ninh47709
X. Hiền Ninh47710
X. Xuân Ninh47711
X. An Ninh47712
X. Tân Ninh47713
X. Duy Ninh47714
X. Võ Ninh47715
X. Gia Ninh47716
X. Hải Ninh47717
X. Vạn Ninh47718
X. Trường Xuân47719
X. Trường Sơn47720
BCP. Quảng Ninh47750
BC. Cổ Hiền47751
BC. Dinh Mười47752
mã bưu điện Quảng Bình

Mã bưu điện huyện Lệ Thủy

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm huyện Lệ Thủy47800
Huyện ủy47801
Hội đồng nhân dân47802
Ủy ban nhân dân47803
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc47804
TT. Kiến Giang47806
X. Cam Thủy47807
X. Ngư Thủy Bắc47808
X. Thanh Thủy47809
X. Hồng Thủy47810
X. Hoa Thủy47811
X. Lộc Thủy47812
X. Phong Thủy47813
X. An Thủy47814
X. Liên Thủy47815
X. Xuân Thủy47816
X. Hưng Thủy47817
X. Ngư Thủy Trung47818
X. Ngư Thủy Nam47819
X. Sen Thủy47820
X. Tân Thủy47821
X. Dương Thủy47822
X. Mỹ Thủy47823
X. Mai Thủy47824
X. Phú Thủy47825
X. Sơn Thủy47826
TT. Nông Trường Lệ Ninh47827
X. Ngân Thủy47828
X. Trường Thủy47829
X. Văn Thủy47830
X. Thái Thủy47831
X. Kim Thủy47832
X. Lâm Thủy47833
BCP. Lệ Thủy47850
BC. Chợ Chè47851
BC. Chợ Cưỡi47852
BC. Chợ Mai47853
BC. Chợ Trạm47854
BC. Mỹ Đức47855
BC. Sen Thủy47856
mã bưu điện Quảng Bình

Mã bưu điện Quảng Bình với các bưu cục tại thành phố, thị xã và các huyện đã được thể hiện đầy đủ trong các bảng trên.

Hy vọng rằng với những kiến thức hữu ích này Top10vietnam.net sẽ giúp mọi người gửi nhận hàng hóa, bưu phẩm nhanh chóng và tiện lợi hơn.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button