Blog

Mã Bưu Điện Hà Tĩnh – Mã Zip/ Postal Code Các Bưu Cục Tỉnh Hà Tĩnh

Mã bưu điện Hà Tĩnh được sử dụng cho việc giao nhận bưu phẩm nhanh chóng, tiện lợi hơn. Ngoài ra, mọi người còn có thể sử dụng mã bưu chính Hà Tĩnh để khai báo trên Internet khi có yêu cầu cung cấp mã này.

Vậy bạn có biết mã bưu điện các bưu cục tỉnh Hà Tĩnh số mấy bao nhiêu ký tự và được gán từ mã nào đến mã nào hay không? Hãy cùng top10vietnam.net tìm hiểu mã bưu điện Hà Tĩnh ngay sau đây nhé.

Hà Tĩnh là một tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ, hiện tại Hà Tĩnh có 13 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc bao gồm: 1 thành phố, 2 thị xã và 10 huyện. Mã Zipcode chung của Hà Tĩnh là 45000 – 46000 và được phân cấp nhỏ cho các đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc để việc gửi hàng hóa, thư từ được thuận tiện hơn.

mã bưu điện Hà Tĩnh
mã bưu điện Hà Tĩnh

Cập nhật mã bưu điện tỉnh Hà Tĩnh mới nhất

Mã bưu điện Hà Tĩnh mới nhất do liên hiệp bưu chính viễn thông toàn cầu quy định, theo đó mã này sẽ có 5 ký tự và quy định như sau:

  • Hai ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
  • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
  • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

Mã bưu chính các bưu cục trung tâm thành phố Hà Tĩnh

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm tỉnh Hà Tĩnh45000
Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy45001
Ban Tổ chức tỉnh ủy45002
Ban Tuyên giáo tỉnh ủy45003
Ban Dân vận tỉnh ủy45004
Ban Nội chính tỉnh ủy45005
Đảng ủy khối cơ quan45009
Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy45010
Đảng ủy khối doanh nghiệp45011
Báo Hà Tĩnh45016
Hội đồng nhân dân45021
Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội45030
Tòa án nhân dân tỉnh45035
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh45036
Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân45040
Sở Công Thương45041
Sở Kế hoạch và Đầu tư45042
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội45043
Sở Ngoại vụ45044
Sở Tài chính45045
Sở Thông tin và Truyền thông45046
Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch45047
Công an tỉnh45049
Sở Nội vụ45051
Sở Tư pháp45052
Sở Giáo dục và Đào tạo45053
Sở Giao thông vận tải45054
Sở Khoa học và Công nghệ45055
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn45056
Sở Tài nguyên và Môi trường45057
Sở Xây dựng45058
Sở Y tế45060
Bộ chỉ huy Quân sự45061
Ban Dân tộc45062
Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh45063
Thanh tra tỉnh45064
Trường chính trị Trần Phú45065
Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam45066
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh45067
Bảo hiểm xã hội tỉnh45070
Cục Thuế45078
Cục Hải quan45079
Cục Thống kê45080
Kho bạc Nhà nước tỉnh45081
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật45085
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị45086
Hội Văn học nghệ thuật45087
Liên đoàn Lao động tỉnh45088
Hội Nông dân tỉnh45089
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh45090
Tỉnh đoàn45091
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh45092
Hội Cựu chiến binh tỉnh45093
mã bưu điện Hà Tĩnh

Các mã Zip Code bưu cục thành phố Hà Tĩnh

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm thành phố Hà Tĩnh45100
Thành ủy45101
Hội đồng nhân dân45102
Ủy ban nhân dân45103
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc45104
P. Nam Hà45106
P. Tân Giang45107
P. Thạch Quý45108
X. Thạch Hưng45109
X. Thạch Đồng45110
X. Thạch Môn45111
X. Thạch Hạ45112
X. Thạch Trung45113
P. Nguyễn Du45114
P. Bắc Hà45115
P. Trần Phú45116
P. Thạch Linh45117
P. Hà Huy Tập45118
P. Đại Nài45119
P. Văn Yên45120
X. Thạch Bình45121
BCP. Hà Tĩnh45150
BC. KHL Hà Tĩnh45151
BC. Tân Giang45152
BC. Thạch Hạ45153
BC. Cầu Đông45154
BC. Bến Xe45155
BC. Cầu Phủ45156
BC. HCC Hà Tĩnh45198
BC. Hệ 1 Hà Tĩnh45199
mã bưu điện Hà Tĩnh

Postal Code các bưu cục huyện Thạch Hà

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm huyện Thạch Hà45200
Huyện ủy45201
Hội đồng nhân dân45202
Ủy ban nhân dân45203
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc45204
TT. Thạch Hà45206
X. Thạch Long45207
X. Thạch Bàn45208
X. Thạch Đỉnh45209
X. Thạch Hải45210
X. Thạch Khê45211
X. Thạch Trị45212
X. Thạch Lạc45213
X. Tượng Sơn45214
X. Thạch Văn45215
X. Thạch Thắng45216
X. Thạch Hội45217
X. Phù Việt45218
X. Thạch Sơn45219
X. Thạch Kênh45220
X. Thạch Liên45221
X. Việt Xuyên45222
X. Thạch Tiến45223
X. Thạch Thanh45224
X. Thạch Ngọc45225
X. Thạch Vĩnh45226
X. Ngọc Sơn45227
X. Bắc Sơn45228
X. Thạch Lưu45229
X. Thạch Đài45230
X. Thạch Tân45231
X. Thạch Lâm45232
X. Thạch Hương45233
X. Thạch Xuân45234
X. Nam Hương45235
X. Thạch Điền45236
BCP. Thạch Hà45250
BC. Chợ Mới45251
BC. Thạch Việt45252
BC. Thạch Liên45253
BC. Thạch Lưu45254
mã bưu điện Hà Tĩnh

Zipcode các bưu cục huyện Can Lộc

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm huyện Can Lộc45300
Huyện ủy45301
Hội đồng nhân dân45302
Ủy ban nhân dân45303
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc45304
TT. Nghèn45306
X. Thuần Thiện45307
X. Thiên Lộc45308
X. Vương Lộc45309
X. Tùng Lộc45310
X. Tiến Lộc45311
X. Khánh Lộc45312
X. Thanh Lộc45313
X. Kim Lộc45314
X. Song Lộc45315
X. Thường Nga45316
X. Trường Lộc45317
X. Yên Lộc45318
X. Phú Lộc45319
X. Vĩnh Lộc45320
X. Gia Hanh45321
X. Trung Lộc45322
X. Thượng Lộc45323
X. Xuân Lộc45324
X. Đồng Lộc45325
X. Quang Lộc45326
X. Mỹ Lộc45327
X. Sơn Lộc45328
BCP. Can Lộc45350
BC. Tân Vĩnh45351
BC. Chợ Tổng45352
BC. Đồng Lộc45353
BĐVHX Nhân Lộc45354
BĐVHX Vĩnh Lộc 145355
mã bưu điện Hà Tĩnh

Mã bưu chính huyện Lộc Hà

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm huyện Lộc Hà45400
Huyện ủy45401
Hội đồng nhân dân45402
Ủy ban nhân dân45403
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc45404
X. Bình Lộc45406
X. An Lộc45407
X. Thịnh Lộc45408
X. Tân Lộc45409
X. Hồng Lộc45410
X. Ích Hậu45411
X. Phù Lưu45412
X. Thạch Bằng45413
X. Thạch Kim45414
X. Thạch Châu45415
X. Thạch Mỹ45416
X. Mai Phụ45417
X. Hộ Đô45418
BCP. Lộc Hà45450
BC. Chợ Phủ45451
BC. Bình Lộc45452
BC. Cầu Trù45453
BC. Thạch Kim45454
mã bưu điện Hà Tĩnh

Mã bưu chính huyện Nghi Xuân

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm huyện Nghi Xuân45500
Huyện ủy45501
Hội đồng nhân dân45502
Ủy ban nhân dân45503
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc45504
TT. Nghi Xuân45506
X. Xuân Hải45507
X. Xuân Phổ45508
X. Xuân Đan45509
X. Xuân Trường45510
X. Xuân Hội45511
X. Tiên Điền45512
X. Xuân Yên45513
X. Xuân Giang45514
TT. Xuân An45515
X. Xuân Mỹ45516
X. Xuân Thành45517
X. Xuân Liên45518
X. Cổ Đạm45519
X. Xuân Viên45520
X. Xuân Hồng45521
X. Xuân Lam45522
X. Xuân Lĩnh45523
X. Cương Gián45524
BCP. Nghi Xuân45550
BC. Xuân Đan45551
BC. Gia Lách45552
BC. Xuân Thành45553
BC. Cổ Đạm45554
BC. Cương Gián45555
mã bưu điện Hà Tĩnh

Zip Code/ Postal Code các bưu cục thị xã Hồng Lĩnh

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm thị xã Hồng Lĩnh45600
Thị ủy45601
Hội đồng nhân dân45602
Ủy ban nhân dân45603
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc45604
P. Nam Hồng45606
P. Bắc Hồng45607
P. Trung Lương45608
P. Đức Thuận45609
X. Thuận Lộc45610
P. Đậu Liêu45611
BCP. Hồng Lĩnh45650
BC. Hồng Sơn45651
mã bưu điện Hà Tĩnh

Mã Postal Code các bưu cục huyện Đức Thọ

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm huyện Đức Thọ45700
Huyện ủy45701
Hội đồng nhân dân45702
Ủy ban nhân dân45703
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc45704
TT. Đức Thọ45706
X. Liên Minh45707
X. Đức La45708
X. Đức Vĩnh45709
X. Đức Quang45710
X. Đức Châu45711
X. Đức Tùng45712
X. Trường Sơn45713
X. Tùng Ảnh45714
X. Đức Yên45715
X. Bùi Xá45716
X. Đức Nhân45717
X. Yên Hồ45718
X. Đức Thịnh45719
X. Đức Thủy45720
X. Thái Yên45721
X. Trung Lễ45722
X. Đức Thanh45723
X. Đức Lâm45724
X. Đức Long45725
X. Đức Hòa45726
X. Đức Lạc45727
X. Đức Lập45728
X. Đức Dũng45729
X. Đức An45730
X. Đức Đồng45731
X. Đức Lạng45732
X. Tân Hương45733
BCP. Đức Thọ45750
BC. Chợ Trổ45751
BC. Chợ Giấy45752
BC. Đức Đồng45753
mã bưu điện Hà Tĩnh

Mã bưu điện huyện Hương Sơn

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm huyện Hương Sơn45800
Huyện ủy45801
Hội đồng nhân dân45802
Ủy ban nhân dân45803
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc45804
TT. Phố Châu45806
X. Sơn Trung45807
X. Sơn Bằng45808
X. Sơn Bình45809
X. Sơn Long45810
X. Sơn Trà45811
X. Sơn Hà45812
X. Sơn Mỹ45813
X. Sơn Châu45814
X. Sơn Ninh45815
X. Sơn Hòa45816
X. Sơn Tân45817
X. Sơn Thịnh45818
X. Sơn An45819
X. Sơn Tiến45820
X. Sơn Lễ45821
X. Sơn Giang45822
X. Sơn Quang45823
X. Sơn Lâm45824
X. Sơn Lĩnh45825
X. Sơn Diệm45826
X. Sơn Hàm45827
X. Sơn Phú45828
X. Sơn Phúc45829
X. Sơn Thủy45830
X. Sơn Mai45831
X. Sơn Trường45832
X. Sơn Tây45833
TT. Tây Sơn45834
X. Sơn Hồng45835
X. Sơn Kim 145836
X. Sơn Kim 245837
BCP. Hương Sơn45850
BC. Choi45851
BC. Trưng45852
mã bưu điện Hà Tĩnh

Mã bưu chính huyện Vũ Quang

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm huyện Vũ Quang45900
Huyện ủy45901
Hội đồng nhân dân45902
Ủy ban nhân dân45903
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc45904
TT. Vũ Quang45906
X. Đức Bồng45907
X. Đức Hương45908
X. Đức Liên45909
X. Đức Lĩnh45910
X. Đức Giang45911
X. Ân Phú45912
X. Sơn Thọ45913
X. Hương Điền45914
X. Hương Minh45915
X. Hương Thọ45916
X. Hương Quang45917
BCP. Vũ Quang45950
BC. Chợ Bộng45951
BĐVHX Đức Lĩnh 145952
mã bưu điện Hà Tĩnh

Mã bưu điện huyện Hương Khê

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm huyện Hương Khê46000
Huyện ủy46001
Hội đồng nhân dân46002
Ủy ban nhân dân46003
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc46004
TT. Hương Khê46006
X. Hương Đô46007
X. Lộc Yên46008
X. Hương Giang46009
X. Hương Thủy46010
X. Hà Linh46011
X. Phương Mỹ46012
X. Phương Điền46013
X. Phúc Đồng46014
X. Hòa Hải46015
X. Hương Bình46016
X. Hương Long46017
X. Gia Phố46018
X. Phú Phong46019
X. Phú Gia46020
X. Hương Vĩnh46021
X. Hương Xuân46022
X. Hương Trà46023
X. Hương Lâm46024
X. Hương Liên46025
X. Phúc Trạch46026
X. Hương Trạch46027
BCP. Hương Khê46050
BC. Phúc Đồng46051
mã bưu điện Hà Tĩnh

Mã Postal Code các bưu cục huyện Cẩm Xuyên

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm huyện Cẩm Xuyên46100
Huyện ủy46101
Hội đồng nhân dân46102
Ủy ban nhân dân46103
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc46104
TT. Cẩm Xuyên46106
X. Cẩm Thăng46107
X. Cẩm Phúc46108
TT. Thiên Cầm46109
X. Cẩm Nhượng46110
X. Cẩm Dương46111
X. Cẩm Hòa46112
X. Cẩm Yên46113
X. Cẩm Nam46114
X. Cẩm Huy46115
X. Cẩm Quang46116
X. Cẩm Bình46117
X. Cẩm Vĩnh46118
X. Cẩm Thành46119
X. Cẩm Duệ46120
X. Cẩm Thạch46121
X. Cẩm Quan46122
X. Cẩm Mỹ46123
X. Cẩm Hưng46124
X. Cẩm Thịnh46125
X. Cẩm Sơn46126
X. Cẩm Lạc46127
X. Cẩm Minh46128
X. Cẩm Hà46129
X. Cẩm Lộc46130
X. Cẩm Trung46131
X. Cẩm Lĩnh46132
BCP. Cẩm Xuyên46150
BC. Cẩm Nhượng46151
BC. Cẩm Thành46152
BC. Quán Mới46153
mã bưu điện Hà Tĩnh

Mã bưu chính thị xã Kỳ Anh

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm thị xã Kỳ Anh46200
Thị ủy46201
Hội đồng nhân dân46202
Ủy ban nhân dân46203
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc46204
P. Sông Trí46206
X. Kỳ Hưng46207
X. Kỳ Hà46208
X. Kỳ Ninh46209
X. Kỳ Lợi46210
P. Kỳ Trinh46211
P. Kỳ Thịnh46212
P. Kỳ Long46213
P. Kỳ Liên46214
P. Kỳ Phương46215
X. Kỳ Nam46216
X. Kỳ Hoa46217
BCP. Thị xã Kỳ Anh46250
BC. KCN Fomorsa46251
BC. Kỳ Long46252
BC. Kỳ Ninh46253
mã bưu điện Hà Tĩnh

Mã bưu cục huyện Kỳ Anh

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm thị xã Kỳ Anh46200
Thị ủy46201
Hội đồng nhân dân46202
Ủy ban nhân dân46203
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc46204
P. Sông Trí46206
X. Kỳ Hưng46207
X. Kỳ Hà46208
X. Kỳ Ninh46209
X. Kỳ Lợi46210
P. Kỳ Trinh46211
P. Kỳ Thịnh46212
P. Kỳ Long46213
P. Kỳ Liên46214
P. Kỳ Phương46215
X. Kỳ Nam46216
X. Kỳ Hoa46217
BCP. Thị xã Kỳ Anh46250
BC. KCN Fomorsa46251
BC. Kỳ Long46252
BC. Kỳ Ninh46253
mã bưu điện Hà Tĩnh

Trên đây là tất cả các mã bưu điện Hà Tĩnh ở 1 thành phố, 2 thị xã và 10 huyện. Mong rằng với những thông tin hữu ích này của top10vietnam thì việc gửi nhận thư, bưu phẩm, hàng hóa của quý khách hàng sẽ trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button