Blog

Mã Bưu Điện Đồng Tháp – Mã Zip/Postal Code Các Bưu Cục Đồng Tháp

Mã bưu điện Đồng Tháp được liên hiệp bưu chính viễn thông toàn cầu gán mã 81000. Và khi thực hiện gửi các bưu kiện, hàng hóa đến Đồng Tháp người ta sử dụng mã Zip/Postal code các bưu cục tỉnh Đồng Tháp để việc vận chuyển chính xác hơn.

Vậy mã bưu điện Đồng Tháp mới nhất có 5 ký tự là những mã gì hãy cùng top10vietnam.vn cùng theo dõi nhé.

Đồng Tháp là một tỉnh thuộc khu vực Tây Nam Bộ, tỉnh Đồng Tháp có 2 thành phố, 1 thị xã và 9 huyện được gán mã bưu chính từ 81000 – 81952.

Mã này không chỉ dùng để nhận bưu kiện hàng hóa mà còn dùng để khai báo trên Internet khi có yêu cầu. Mã bưu điện Đồng Tháp mới nhất gồm 5 ký tự.

Mã bưu điện Đồng Tháp
Mã bưu điện Đồng Tháp

Mã bưu điện Đồng Tháp mới nhất 5 ký tự

Mã bưu điện các bưu cục trung tâm tỉnh Đồng Tháp

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm tỉnh Đồng Tháp81000
Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy81001
Ban Tổ chức tỉnh ủy81002
Ban Tuyên giáo tỉnh ủy81003
Ban Dân vận tỉnh ủy81004
Ban Nội chính tỉnh ủy81005
Đảng ủy khối cơ quan81009
Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy81010
Đảng ủy khối doanh nghiệp81011
Báo Đồng Tháp81016
Hội đồng nhân dân81021
Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội81030
Tòa án nhân dân tỉnh81035
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh81036
Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân81040
Sở Công Thương81041
Sở Kế hoạch và Đầu tư81042
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội81043
Sở Ngoại vụ81044
Sở Tài chính81045
Sở Thông tin và Truyền thông81046
Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch81047
Công an tỉnh81049
Sở Nội vụ81051
Sở Tư pháp81052
Sở Giáo dục và Đào tạo81053
Sở Giao thông vận tải81054
Sở Khoa học và Công nghệ81055
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn81056
Sở Tài nguyên và Môi trường81057
Sở Xây dựng81058
Sở Y tế81060
Bộ chỉ huy Quân sự81061
Ban Dân tộc81062
Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh81063
Thanh tra tỉnh81064
Trường chính trị tỉnh81065
Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam81066
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh81067
Bảo hiểm xã hội tỉnh81070
Cục Thuế81078
Cục Hải quan81079
Cục Thống kê81080
Kho bạc Nhà nước tỉnh81081
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật81085
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị81086
Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật81087
Liên đoàn Lao động tỉnh81088
Hội Nông dân tỉnh81089
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh81090
Tỉnh Đoàn81091
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh81092
Hội Cựu chiến binh tỉnh81093
Mã bưu điện Đồng Tháp

Mã bưu chính Thành phố Cao Lãnh

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm thành phố Cao Lãnh81100
Thành ủy81101
Hội đồng nhân dân81102
Ủy ban nhân dân81103
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc81104
P. 181106
P. Mỹ Phú81107
X. Mỹ Trà81108
X. Mỹ Tân81109
X. Mỹ Ngãi81110
P. 1181111
X. Tân Thuận Tây81112
X. Hòa An81113
P. Hoà Thuận81114
P. 481115
P. 281116
P. 381117
P. 681118
X. Tân Thuận Đông81119
X. Tịnh Thới81120
BCP. Thành phố Cao Lãnh81125
BC. Phường 1181126
BC. Phường Sáu81127
BĐVHX Tân Thuận Đông 281128
BC. HCC Đồng Tháp81148
BC. Hệ 1 Đồng Tháp81149
Mã bưu điện Đồng Tháp

Zip Code huyện Cao Lãnh

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm huyện Cao Lãnh81150
Huyện ủy81151
Hội đồng nhân dân81152
Ủy ban nhân dân81153
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc81154
TT. Mỹ Thọ81156
X. Mỹ Thọ81157
X. An Bình81158
X. Nhị Mỹ81159
X. Ba Sao81160
X. Phương Thịnh81161
X. Gáo Giồng81162
X. Phong Mỹ81163
X. Tân Nghĩa81164
X. Phương Trà81165
X. Mỹ Xương81166
X. Mỹ Hội81167
X. Tân Hội Trung81168
X. Bình Hàng Trung81169
X. Bình Hàng Tây81170
X. Mỹ Long81171
X. Mỹ Hiệp81172
X. Bình Thạnh81173
BCP. Cao Lãnh81180
BC. Kiến Văn81181
BC. Mỹ Long81182
Mã bưu điện Đồng Tháp

Postal Code huyện Tháp Mười

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm huyện Tháp Mười81200
Huyện ủy81201
Hội đồng nhân dân81202
Ủy ban nhân dân81203
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc81204
TT. Mỹ An81206
X. Tân Kiều81207
X. Mỹ Hòa81208
X. Trường Xuân81209
X. Thạnh Lợi81210
X. Hưng Thạnh81211
X. Mỹ Quý81212
X. Mỹ Đông81213
X. Láng Biển81214
X. Thanh Mỹ81215
X. Phú Điền81216
X. Đốc Binh Kiều81217
X. Mỹ An81218
BCP. Tháp Mười81250
BC. Trường Xuân81251
BC. Đường Thét81252
BC. Thanh Mỹ81253
Mã bưu điện Đồng Tháp

Mã bưu cục huyện Tam Nông

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm huyện Tam Nông81300
Huyện ủy81301
Hội đồng nhân dân81302
Ủy ban nhân dân81303
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc81304
TT. Tràm Chim81306
X. Phú Cường81307
X. Hoà Bình81308
X. Tân Công Sính81309
X. Phú Hiệp81310
X. Phú Thành B81311
X. An Hòa81312
X. An Long81313
X. Phú Ninh81314
X. Phú Thành A81315
X. Phú Thọ81316
X. Phú Đức81317
BCP. Tam Nông81350
BC. An Long81351
BĐVHX Phú Cường 281352
Mã bưu điện Đồng Tháp

Mã bưu chính các bưu cục huyện Tân Hồng

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm huyện Tân Hồng81400
Huyện ủy81401
Hội đồng nhân dân81402
Ủy ban nhân dân81403
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc81404
TT. Sa Rài81406
X. Tân Thành B81407
X. Tân Thành A81408
X. Thông Bình81409
X. Tân Hộ Cơ81410
X. Bình Phú81411
X. Tân Công Chí81412
X. An Phước81413
X. Tân Phước81414
BCP. Tân Hồng81450
BC. Giồng Găng81451
BĐVHX Thông Bình 281452
Mã bưu điện Đồng Tháp

Mã bưu điện các bưu cục thị xã Hồng Ngự

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm thị xã Hồng Ngự81500
Thị ủy81501
Hội đồng nhân dân81502
Ủy ban nhân dân81503
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc81504
P. An Thạnh81506
X. Bình Thạnh81507
X. Tân Hội81508
P. An Lạc81509
P. An Lộc81510
X. An Bình A81511
X. An Bình B81512
BCP. Thị xã Hồng Ngự81525
BC. HCC TX. Hồng Ngự81548
Mã bưu điện Đồng Tháp

Mã Zip Code bưu cục huyện Hồng Ngự

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm huyện Hồng Ngự81550
Huyện ủy81551
Hội đồng nhân dân81552
Ủy ban nhân dân81553
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc81554
X. Thường Thới Hậu A81556
X. Thường Phước 181557
X. Thường Phước 281558
X. Thường Thới Tiền81559
X. Thường Thới Hậu B81560
X. Thường Lạc81561
X. Long Khánh A81562
X. Long Khánh B81563
X. Long Thuận81564
X. Phú Thuận B81565
X. Phú Thuận A81566
BCP. Hồng Ngự81575
Mã bưu điện Đồng Tháp

Mã bưu chính các bưu cục huyện Thanh Bình

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm huyện Thanh Bình81600
Huyện ủy81601
Hội đồng nhân dân81602
Ủy ban nhân dân81603
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc81604
TT. Thanh Bình81606
X. Bình Thành81607
X. Bình Tấn81608
X. Tân Mỹ81609
X. Phú Lợi81610
X. An Phong81611
X. Tân Quới81612
X. Tân Hòa81613
X. Tân Huề81614
X. Tân Bình81615
X. Tân Long81616
X. Tân Thạnh81617
X. Tân Phú81618
BCP. Thanh Bình81650
BC. An Phong81651
BC. Tân Qưới81652
Mã bưu điện Đồng Tháp

Mã bưu điện các bưu cục huyện Lấp Vò

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm huyện Lấp Vò81700
Huyện ủy81701
Hội đồng nhân dân81702
Ủy ban nhân dân81703
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc81704
TT. Lấp Vò81706
X. Bình Thành81707
X. Định An81708
X. Định Yên81709
X. Bình Thạnh Trung81710
X. Hội An Đông81711
X. Mỹ An Hưng A81712
X. Mỹ An Hưng B81713
X. Tân Mỹ81714
X. Vĩnh Thạnh81715
X. Long Hưng B81716
X. Long Hưng A81717
X. Tân Khánh Trung81718
BCP. Lấp Vò81725
BC. Tân Mỹ81726
BC. Vĩnh Thạnh81727
Mã bưu điện Đồng Tháp

Mã Postal Code các bưu cục huyện Lai Vung

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm huyện Lai Vung81750
Huyện ủy81751
Hội đồng nhân dân81752
Ủy ban nhân dân81753
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc81754
TT. Lai Vung81756
X. Hòa Thành81757
X. Tân Dương81758
X. Long Hậu81759
X. Tân Phước81760
X. Tân Thành81761
X. Vĩnh Thới81762
X. Hòa Long81763
X. Long Thắng81764
X. Tân Hòa81765
X. Định Hòa81766
X. Phong Hòa81767
BCP. Lai Vung81775
BC. Tân Thành81776
Mã bưu điện Đồng Tháp

Mã bưu điện Thành phố Sa Đéc

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm thành phố Sa Đéc81800
Thành ủy81801
Hội đồng nhân dân81802
Ủy ban nhân dân81803
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc81804
P. 181806
P. 381807
P. 481808
P. 281809
X. Tân Phú Đông81810
P. An Hoà81811
X. Tân Quy Tây81812
P. Tân Quy Đông81813
X. Tân Khánh Đông81814
BCP. Sa Đéc81850
BC. Nàng Hai81851
Mã bưu điện Đồng Tháp

Mã bưu chính huyện Châu Thành

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm huyện Châu Thành81900
Huyện ủy81901
Hội đồng nhân dân81902
Ủy ban nhân dân81903
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc81904
TT. Cái Tàu Hạ81906
X. An Nhơn81907
X. An Hiệp81908
X. Tân Nhuận Đông81909
X. Tân Bình81910
X. Tân Phú Trung81911
X. Tân Phú81912
X. Phú Long81913
X. Phú Hựu81914
X. An Phú Thuận81915
X. An Khánh81916
X. Hòa Tân81917
BCP. Châu Thành81950
BC. Nha Mân81951
BC. Hòa Tân81952
Mã bưu điện Đồng Tháp

Vừa rồi là danh sách đầy đủ các mã bưu điện tỉnh Đồng Tháp tại 2 thành phố, 1 thị xã và 9 huyện. Mong rằng với những thông tin hữu ích trên đây quý khách hàng sẽ dễ dàng thực hiện việc chuyển nhận hàng hóa, thư, bưu phẩm dễ dàng và thuận tiện hơn.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button