Kiến thức

Mã bưu điện Đắk Nông – Mã Zip/Postal Code các bưu cục tỉnh Đắk Nông

Đắk Nông là một tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, và mã bưu điện Đắk Nông được liên hiệp bưu chính viễn thông toàn cầu gán mã 65000. Mã Zip Code/Postal Code tỉnh Đắk Nông mới nhất được cập nhật có 5 ký tự trong đó, 2 ký tự đầu để xác định tên tỉnh, thành […]
146

Đắk Nông là một tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, và mã bưu điện Đắk Nông được liên hiệp bưu chính viễn thông toàn cầu gán mã 65000. Mã Zip Code/Postal Code tỉnh Đắk Nông mới nhất được cập nhật có 5 ký tự trong đó, 2 ký tự đầu để xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc của tỉnh Đắk Nông, 3 hoặc 4 ký tự đầu để xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương của tỉnh, và 5 ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

>> Xem ngay: Mã zip code các bưu cục tỉnh Đắk Lắk mới nhất

Tỉnh Đắk Nông có 1 thành phố, 1 thị xã và 7 huyện, mã bưu chính tỉnh Đắk Nông được gán mã từ 65000 – 65851. Sử dụng mã này mọi người có thể định danh đúng chính xác vị trí cần gửi thư, bưu kiện đến tỉnh Đắk Nông, đồng thời có thể sử dụng để khai báo trên Internet khi có yêu cầu. Ngay bây giờ hãy cùng tìm hiểu chi tiết về Zip Code các bưu cục tỉnh Đắk Nông nhé.

Mã bưu điện Đắk Nông - Zip Code/ Postal Code các bưu cục tỉnh Đắk Nông
Mã bưu điện Đắk Nông – Zip Code/ Postal Code các bưu cục tỉnh Đắk Nông

Cập nhật mã bưu điện tỉnh Đắk Nông mới nhất 5 ký tự

Mã bưu điện các bưu cục trung tâm tỉnh Đắk Nông

Đối tượng gán mã Mã bưu chính
BC. Trung tâm tỉnh Đắk Nông 65000
Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 65001
Ban Tổ chức tỉnh ủy 65002
Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 65003
Ban Dân vận tỉnh ủy 65004
Ban Nội chính tỉnh ủy 65005
Đảng ủy khối cơ quan 65009
Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 65010
Đảng ủy khối doanh nghiệp 65011
Báo Đắk Nông 65016
Hội đồng nhân dân 65021
Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 65030
Tòa án nhân dân tỉnh 65035
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 65036
Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 65040
Sở Công Thương 65041
Sở Kế hoạch và Đầu tư 65042
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 65043
Sở Tài chính 65045
Sở Thông tin và Truyền thông 65046
Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch 65047
Công an tỉnh 65049
Sở Nội vụ 65051
Sở Tư pháp 65052
Sở Giáo dục và Đào tạo 65053
Sở Giao thông vận tải 65054
Sở Khoa học và Công nghệ 65055
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 65056
Sở Tài nguyên và Môi trường 65057
Sở Xây dựng 65058
Sở Y tế 65060
Bộ chỉ huy Quân sự 65061
Ban Dân tộc 65062
Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 65063
Thanh tra tỉnh 65064
Trường chính trị tỉnh 65065
Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 65066
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 65067
Bảo hiểm xã hội tỉnh 65070
Cục Thuế 65078
Cục Hải quan 65079
Cục Thống kê 65080
Kho bạc Nhà nước tỉnh 65081
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 65085
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 65086
Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 65087
Liên đoàn Lao động tỉnh 65088
Hội Nông dân tỉnh 65089
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 65090
Tỉnh Đoàn 65091
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 65092
Hội Cựu chiến binh tỉnh 65093

Mã Postal Code thị xã Gia Nghĩa

Đối tượng gán mã Mã bưu chính
BC. Trung tâm thị xã Gia Nghĩa 65100
Thị ủy 65101
Hội đồng nhân dân 65102
Ủy ban nhân dân 65103
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 65104
P. Nghĩa Thành 65106
X. Quảng Thành 65107
P. Nghĩa Đức 65108
X. Đắk Nia 65109
P. Nghĩa Trung 65110
P. Nghĩa Tân 65111
P. Nghĩa Phú 65112
X. Đăk R’moan 65113
BCP. Gia Nghĩa 65150
BC. KHL Gia Nghĩa 65151
BC. Bưu điện 23 tháng 3 65152
BC. HCC Đắk Nông 65198
BC. Hệ 1 Đắk Nông 65199

Mã Zip Code huyện Đắk Glong

Đối tượng gán mã Mã bưu chính
BC. Trung tâm huyện Đắk Glong 65200
Huyện ủy 65201
Hội đồng nhân dân 65202
Ủy ban nhân dân 65203
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 65204
X. Quảng Khê 65206
X. Đắk Plao 65207
X. Đắk Som 65208
X. Đắk R’măng 65209
X. Đắk Ha 65210
X. Quảng Sơn 65211
X. Quảng Hoà 65212
BCP. Đắk Glong 65250

Mã bưu chính huyện Krông Nô

Đối tượng gán mã Mã bưu chính
BC. Trung tâm huyện Krông Nô 65300
Huyện ủy 65301
Hội đồng nhân dân 65302
Ủy ban nhân dân 65303
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 65304
TT. Đắk Mâm 65306
X. Buôn Choah 65307
X. Nam Đà 65308
X. Đắk Sôr 65309
X. Nam Xuân 65310
X. Tân Thành 65311
X. Đắk Drô 65312
X. Nâm Nung 65313
X. Nâm N’đir 65314
X. Đức Xuyên 65315
X. Đắk Nang 65316
X. Quảng Phú 65317
BCP. Krông Nô 65350

>> Xem thêm: Mã bưu điện tỉnh Cao Bằng

Mã bưu điện các bưu cục huyện Cư Jút

Đối tượng gán mã Mã bưu chính
BC. Trung tâm huyện Cư Jút 65400
Huyện ủy 65401
Hội đồng nhân dân 65402
Ủy ban nhân dân 65403
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 65404
TT. Ea T’ling 65406
X. Trúc Sơn 65407
X. Cư Knia 65408
X. Tâm Thắng 65409
X. Nam Dong 65410
X. Đắk DRông 65411
X. Ea Pô 65412
X. Đắk Wil 65413
BCP. Cư Jút 65450
BC. Nam Dong 65451

Zip Code các bưu cục huyện Đắk Mil

Đối tượng gán mã Mã bưu chính
BC. Trung tâm huyện Đắk Mil 65500
Huyện ủy 65501
Hội đồng nhân dân 65502
Ủy ban nhân dân 65503
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 65504
TT. Đắk Mil 65506
X. Thuận An 65507
X. Đức Minh 65508
X. Đắk Sắk 65509
X. Long Sơn 65510
X. Đức Mạnh 65511
X. Đắk N’drót 65512
X. Đắk Gằn 65513
X. Đắk R’la 65514
X. Đắk Lao 65515
BCP. Ðăk Mil 65550
BĐVHX Đức Lệ 65551

Postal Code các bưu cục huyện Đắk Song

Đối tượng gán mã Mã bưu chính
BC. Trung tâm huyện Đắk Song 65600
Huyện ủy 65601
Hội đồng nhân dân 65602
Ủy ban nhân dân 65603
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 65604
TT. Đức An 65606
X. Nam Bình 65607
X. Đắk Môl 65608
X. Đắk Hòa 65609
X. Thuận Hạnh 65610
X. Thuận Hà 65611
X. Đắk N’dung 65612
X. Nâm N’jang 65613
X. Trường Xuân 65614
BCP. Ðăk Song 65650
BĐVHX Nam Bình 2 65651

Mã bưu chính huyện Tuy Đức

Đối tượng gán mã Mã bưu chính
BC. Trung tâm huyện Tuy Đức 65700
Huyện ủy 65701
Hội đồng nhân dân 65702
Ủy ban nhân dân 65703
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 65704
X. Đắk Búk So 65706
X. Quảng Tâm 65707
X. Đắk R’tíh 65708
X. Quảng Tân 65709
X. Đắk Ngo 65710
X. Quảng Trực 65711
BCP. Tuy Đức 65750

Mã bưu điện các bưu cục huyện Đắk Rlấp

Đối tượng gán mã Mã bưu chính
BC. Trung tâm huyện Đắk Rlấp 65800
Huyện ủy 65801
Hội đồng nhân dân 65802
Ủy ban nhân dân 65803
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 65804
TT. Kiến Đức 65806
X. Quảng Tín 65807
X. Kiến Thành 65808
X. Đắk Wer 65809
X. Nhân Cơ 65810
X. Nhân Đạo 65811
X. Nghĩa Thắng 65812
X. Đạo Nghĩa 65813
X. Đắk Sin 65814
X. Hưng Bình 65815
X. Đắk Ru 65816
BCP. Đắk Rlấp 65850
BC. Nhân Cơ 65851

Vừa rồi là thông tin mã bưu điện tỉnh Đắk Nông gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 7 huyện. Mong rằng với những mã Zip Code cụ thể trên đây sẽ giúp cho quá trình vận chuyển thư, hàng hóa đến tỉnh Đắk Nông chính xác và nhanh chóng hơn. Đừng quên truy cập top10vietnam.net để cập nhật nhiều tin tức, kiến thức hữu ích và mã bưu điện tất cả các tỉnh thành ở Việt Nam nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Top10Vietnam.net

http://top10vietnam.net
Blog tin tức tổng hợp Top 10 Việt Nam cung cấp thông tin về các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kí tự đặc biệt, thủ thuật...mới nhất hot nhất 2021.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm