Kiến thức

Mã bưu điện Quảng Ngãi – Mã Zip/Postal Code các bưu cục tỉnh Quảng Ngãi

19 giờ 23 phút trước 3

Quảng Ngãi là một tỉnh thuộc vùng Nam Trung Bộ, mã bưu điện Quảng Ngãi theo quy định chung của cục bưu chính Việt Nam là 53000 – 54000. Mã bưu điện tại từng tỉnh là mã số duy nhất và không bị trùng lặp nhau. Vì thế để quá trình vận chuyển hàng hóa […]

Kí tự đặc biệt

Bài viết mới

Xem thêm