Top 10 Vietnam

Cộng đồng tin tức lớn nhất Việt Nam

Xoá toàn bộ danh bạ trên iPhone trong một nốt nhạc

Iphone không cho phép người dùng xóa danh bạ trong cùng một lúc. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn xóa nhanh danh bạ của iphone vô cùng đơn giản, cùng tham khảo nhé!

Xoá toàn bộ danh bạ trên iPhone trong một nốt nhạc

Xóa danh bạ trên iPhone dễ dàng

Các bước để xóa tất cả danh bạ như sau:

Bước 1: Mở phần cài đặt, chọn mục ID Apple, iClound, iTunes & App Store và tiếp tục chọn iCloud

Xoá toàn bộ danh bạ trên iPhone trong một nốt nhạc

Bước 2:

Gạt tắt danh bạ, ngay lập tức iPhone sẽ hỏi bạn muốn làm gì với Danh bạ của iCloud đã đồng bộ hóa trước đây trên iPhone của bạn. và chọn Xóa khỏi iphone của tôi

Xoá toàn bộ danh bạ trên iPhone trong một nốt nhạc

Nếu như bạn muốn danh bạ của bạn sẽ được sao lưu trên iPhone, chỉ cần chọn lưu trên iPhone của tôi, sau đó gạt bật danh bạ lại và chọn hợp nhất. Và tắt danh bạ lên lần nữa để chọn xóa khỏi iPhone của tôi.

Xoá toàn bộ danh bạ trên iPhone trong một nốt nhạc

Vậy là bạn đã xóa toàn bộ danh bạ  trên iPhone trong một nốt nhạc nhưng vẫn đảm bảo dữ liệu danh bạ đã được sao lưu với iCloud. Chúc các bạn thành công.