Blog

Mã Bưu Điện Vĩnh Phúc – Mã Zip/Postal Code Các Bưu Cục Tỉnh Vĩnh Phúc

Mã bưu điện Vĩnh Phúc dùng chung là 15000 là mã mới cập nhật chuyển đổi từ 6 số thành 5 số. Mã Zip/ Postal Code tỉnh Vĩnh Phúc được quy định bởi hiệp hội bưu chính viễn thông toàn cầu.

Không chỉ có mã dùng chung cho tỉnh Vĩnh Phúc các bưu cục ở các huyện, thị xã và thành phố tại Vĩnh Phúc đều có mã bưu điện riêng biệt.

Mã này là duy nhất giúp định danh từng địa chỉ bưu cục dễ dàng, nhanh chóng giúp việc gửi bưu kiện, hàng hóa, thư từ trở nên dễ dàng hơn.

Tỉnh Vĩnh Phúc có 9 đơn vị hành chính trực thuộc cấp huyện bao gồm: 01 thành phố, 01 thị xã và 07 huyện.

Việc nhớ tất cả mã bưu chính Vĩnh Phúc cụ thể của các bưu cục có thể khó khăn, thế nhưng thông qua bảng chi tiết từng bưu cục theo mỗi huyện, thành phố, thị xã bạn sẽ có thể dễ dàng tra cứu, tìm kiếm.

Cùng top10vietnam tìm hiểu xem mã bưu điện Vĩnh Phúc các huyện xã nhé !

mã bưu điện Vĩnh Phúc
mã bưu điện Vĩnh Phúc

Cập nhật mã bưu điện Vĩnh Phúc mới nhất 5 chữ số

Mã bưu điện các bưu cục trung tâm tỉnh Vĩnh Phúc

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm tỉnh Vĩnh Phúc15000
Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy15001
Ban Tổ chức tỉnh ủy15002
Ban Tuyên giáo tỉnh ủy15003
Ban Dân vận tỉnh ủy15004
Ban Nội chính tỉnh ủy15005
Đảng ủy khối cơ quan15009
Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy15010
Đảng ủy khối doanh nghiệp15011
Báo Vĩnh Phúc15016
Hội đồng nhân dân15021
Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội15030
Tòa án nhân dân tỉnh15035
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh15036
Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân15040
Sở Công Thương15041
Sở Kế hoạch và Đầu tư15042
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội15043
Sở Ngoại vụ15044
Sở Tài chính15045
Sở Thông tin và Truyền thông15046
Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch15047
Công an tỉnh15049
Sở cảnh sát phòng cháy và chữa cháy15050
Sở Nội vụ15051
Sở Tư pháp15052
Sở Giáo dục và Đào tạo15053
Sở Giao thông vận tải15054
Sở Khoa học và Công nghệ15055
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn15056
Sở Tài nguyên và Môi trường15057
Sở Xây dựng15058
Sở Y tế15060
Bộ chỉ huy Quân sự15061
Ban Dân tộc15062
Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh15063
Thanh tra tỉnh15064
Trường chính trị tỉnh15065
Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam15066
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh15067
Bảo hiểm xã hội tỉnh15070
Cục Thuế15078
Chi cục Hải quan15079
Cục Thống kê15080
Kho bạc Nhà nước tỉnh15081
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật15085
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị15086
Hội Văn học nghệ thuật15087
Liên đoàn Lao động tỉnh15088
Hội Nông dân tỉnh15089
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh15090
Tỉnh đoàn15091
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh15092
Hội Cựu chiến binh tỉnh15093
mã bưu điện Vĩnh Phúc

Mã bưu chính thành phố Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm thành phố Vĩnh Yên15100
Thành ủy15101
Hội đồng nhân dân15102
Ủy ban nhân dân15103
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc15104
P. Tích Sơn15106
P. Đống Đa15107
P. Ngô Quyền15108
P. Khai Quang15109
P. Liên Bảo15110
X. Định Trung15111
P. Đồng Tâm15112
P. Hội Hợp15113
X. Thanh Trù15114
BCP. Vĩnh Yên15150
BC. KHL Vĩnh Phúc15151
BC. KHL Vĩnh Yên15152
BC. Phường Khai Quang15153
BC. Liên Bảo15154
BC. Đồng Tâm15155
BC. Hệ 1 Vĩnh Phúc15199
mã bưu điện Vĩnh Phúc

Zip Code các bưu cục huyện Tam Dương – Vĩnh Phúc

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm huyện Tam Dương15200
Huyện ủy15201
Hội đồng nhân dân15202
Ủy ban nhân dân15203
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc15204
TT. Hợp Hòa15206
X. Hướng Đạo15207
X. Hoàng Hoa15208
X. Đồng Tĩnh15209
X. An Hòa15210
X. Hoàng Đan15211
X. Hoàng Lâu15212
X. Duy Phiên15213
X. Vân Hội15214
X. Hợp Thịnh15215
X. Thanh Vân15216
X. Kim Long15217
X. Đạo Tú15218
BCP. Tam Dương15250
mã bưu điện Vĩnh Phúc

Postal Code các bưu cục huyện Tam Đảo – Vĩnh Phúc

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm huyện Tam Đảo15300
Huyện ủy15301
Hội đồng nhân dân15302
Ủy ban nhân dân15303
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc15304
X. Hợp Châu15306
X. Hồ Sơn15307
X. Đại Đình15308
X. Đạo Trù15309
X. Yên Dương15310
X. Bồ Lý15311
X. Tam Quan15312
TT. Tam Đảo15313
X. Minh Quang15314
BCP. Tam Đảo15350
BC. Tam Đảo Núi15351
mã bưu điện Vĩnh Phúc

Mã bưu chính các bưu cục huyện Lập Thạch – Vĩnh Phúc

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm huyện Lập Thạch15400
Huyện ủy15401
Hội đồng nhân dân15402
Ủy ban nhân dân15403
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc15404
TT. Lập Thạch15406
X. Tử Du15407
X. Bàn Giản15408
X. Liên Hòa15409
TT. Hoa Sơn15410
X. Liễn Sơn15411
X. Thái Hòa15412
X. Bắc Bình15413
X. Hợp Lý15414
X. Quang Sơn15415
X. Ngọc Mỹ15416
X. Vân Trục15417
X. Xuân Hòa15418
X. Xuân Lôi15419
X. Văn Quán15420
X. Sơn Đông15421
X. Triệu Đề15422
X. Đình Chu15423
X. Tiên Lữ15424
X. Đồng Ích15425
BCP. Lập Thạch15450
BC. Liễn Sơn15451
mã bưu điện Vĩnh Phúc

Mã Zip Code huyện Sông Lô – Vĩnh Phúc

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm huyện Sông Lô15500
Huyện ủy15501
Hội đồng nhân dân15502
Ủy ban nhân dân15503
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc15504
TT. Tam Sơn15506
X. Nhạo Sơn15507
X. Đồng Quế15508
X. Lãng Công15509
X. Quang Yên15510
X. Bạch Lưu15511
X. Hải Lựu15512
X. Nhân Đạo15513
X. Đôn Nhân15514
X. Phương Khoan15515
X. Như Thụy15516
X. Tứ Yên15517
X. Đức Bác15518
X. Cao Phong15519
X. Đồng Thịnh15520
X. Yên Thạch15521
X. Tân Lập15522
BCP. Sông Lô15550
BC. Bến Then15551
mã bưu điện Vĩnh Phúc

Mã Postal Code huyện Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm huyện Vĩnh Tường15600
Huyện ủy15601
Hội đồng nhân dân15602
Ủy ban nhân dân15603
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc15604
TT. Vĩnh Tường15606
TT. Tứ Trưng15607
X. Vân Xuân15608
X. Vũ Di15609
X. Bình Dương15610
X. Vĩnh Sơn15611
TT. Thổ Tang15612
X. Đại Đồng15613
X. Tân Tiến15614
X. Nghĩa Hưng15615
X. Chấn Hưng15616
X. Yên Bình15617
X. Kim Xá15618
X. Yên Lập15619
X. Việt Xuân15620
X. Lũng Hoà15621
X. Bồ Sao15622
X. Cao Đại15623
X. Tân Cương15624
X. Thượng Trưng15625
X. Phú Thịnh15626
X. Lý Nhân15627
X. Tuân Chính15628
X. An Tường15629
X. Vĩnh Thịnh15630
X. Vĩnh Ninh15631
X. Phú Đa15632
X. Ngũ Kiên15633
X. Tam Phúc15634
BCP. Vĩnh Tường15650
BC. Thổ Tang15651
BC. Tân Tiến15652
BC. Sơn Kiệu15653
BC. Bồ Sao15654
mã bưu điện Vĩnh Phúc

Mã bưu chính huyện Yên Lạc – Vĩnh Phúc

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm huyện Yên Lạc15700
Huyện ủy15701
Hội đồng nhân dân15702
Ủy ban nhân dân15703
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc15704
TT. Yên Lạc15706
X. Bình Định15707
X. Đồng Cương15708
X. Đồng Văn15709
X. Trung Nguyên15710
X. Tề Lỗ15711
X. Tam Hồng15712
X. Yên Đồng15713
X. Đại Tự15714
X. Liên Châu15715
X. Hồng Châu15716
X. Trung Hà15717
X. Trung Kiên15718
X. Hồng Phương15719
X. Yên Phương15720
X. Văn Tiến15721
X. Nguyệt Đức15722
BCP. Yên Lạc15750
BC. Tam Hồng15751
BC. Chợ Lồ15752
mã bưu điện Vĩnh Phúc

Mã bưu điện huyện Bình Xuyên – Vĩnh Phúc

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm huyện Bình Xuyên15800
Huyện ủy15801
Hội đồng nhân dân15802
Ủy ban nhân dân15803
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc15804
TT. Hương Canh15806
X. Sơn Lôi15807
X. Bá Hiến15808
X. Trung Mỹ15809
X. Thiện Kế15810
TT. Gia Khánh15811
X. Hương Sơn15812
X. Tam Hợp15813
X. Quất Lưu15814
X. Tân Phong15815
TT. Thanh Lãng15816
X. Phú Xuân15817
X. Đạo Đức15818
BCP. Bình Xuyên15850
BC. Quang Hà15851
mã bưu điện Vĩnh Phúc

Mã bưu điện các bưu cục thị xã Phúc Yên – Vĩnh Phúc

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm thị xã Phúc Yên15900
Thị ủy15901
Hội đồng nhân dân15902
Ủy ban nhân dân15903
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc15904
P. Trưng Trắc15906
P. Trưng Nhị15907
P. Phúc Thắng15908
X. Nam Viêm15909
P. Xuân Hoà15910
P. Đồng Xuân15911
X. Ngọc Thanh15912
X. Cao Minh15913
X. Tiền Châu15914
P. Hùng Vương15915
BCP. Phúc Yên15950
BC. Trưng Trắc15951
BC. Xuân Hòa15952
BC. KHL Phúc Yên15953
mã bưu điện Vĩnh Phúc

Tra cứu mã bưu điện Vĩnh Phúc cực đơn giản với bảng đầy đủ các thành phố, thị xã, huyện tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Hy vọng rằng với bảng đầy đủ thông tin trên đây của top10vietnam.net sẽ giúp bạn tra cứu mã bưu chính nhanh hơn, thuận tiện hơn trong việc gửi nhận hàng hóa, bưu phẩm.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button