Blog

Mã Bưu Điện Lạng Sơn – Mã Zip/Postal Code Các Bưu Cục Tỉnh Lạng Sơn

Mã bưu điện Lạng Sơn là 25000 là số được gán bởi liên hiệp bưu chính viễn thông. Tuy nhiên nếu có nhu cầu gửi nhận bưu phẩm, hàng hóa, thư tại Lạng Sơn Zip Code/Postal Code phải cụ thể hơn để mang đến việc gửi hàng hóa, thư từ trở nên chính xác và nhanh chóng hơn.

Vậy làm thế nào để biết chính xác mã bưu điện Lạng Sơn từng bưu cục cụ thể hãy cùng top10vietnam.net theo dõi ngay sau đây nhé.

Mã bưu điện Lạng Sơn gồm 5 ký tự được gán từ 25000 – 25951 được phân bổ cho 1 thành phố và 10 huyện. Mỗi bưu cục sẽ được gán một mã bưu chính cụ thể để việc gửi nhận thư, hàng hóa dễ dàng hơn. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng mã này để khai báo trên Internet khi có yêu cầu.

Mã bưu điện Lạng Sơn
Mã bưu điện Lạng Sơn

Cập nhật mã bưu điện Lạng Sơn 5 ký tự mới nhất

Mã bưu chính tỉnh Lạng Sơn có 5 ký tự, trong đó:

  • Hai ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
  • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
  • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

Mã bưu điện các bưu cục trung tâm tỉnh Lạng Sơn

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm tỉnh Lạng Sơn25000
Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy25001
Ban Tổ chức tỉnh ủy25002
Ban Tuyên giáo tỉnh ủy25003
Ban Dân vận tỉnh ủy25004
Ban Nội chính tỉnh ủy25005
Đảng ủy khối cơ quan25009
Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy25010
Đảng ủy khối doanh nghiệp25011
Báo Lạng Sơn25016
Hội đồng nhân dân25021
Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội25030
Tòa án nhân dân tỉnh25035
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh25036
Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân25040
Sở Công Thương25041
Sở Kế hoạch và Đầu tư25042
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội25043
Sở Ngoại vụ25044
Sở Tài chính25045
Sở Thông tin và Truyền thông25046
Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch25047
Công an tỉnh25049
Sở Nội vụ25051
Sở Tư pháp25052
Sở Giáo dục và Đào tạo25053
Sở Giao thông vận tải25054
Sở Khoa học và Công nghệ25055
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn25056
Sở Tài nguyên và Môi trường25057
Sở Xây dựng25058
Sở Y tế25060
Bộ chỉ huy Quân sự25061
Ban Dân tộc25062
Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh25063
Thanh tra tỉnh25064
Trường chính trị tỉnh25065
Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam25066
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh25067
Bảo hiểm xã hội tỉnh25070
Cục Thuế25078
Cục Hải quan25079
Cục Thống kê25080
Kho bạc Nhà nước tỉnh25081
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật25085
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị25086
Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật25087
Liên đoàn Lao động tỉnh25088
Hội Nông dân tỉnh25089
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh25090
Tỉnh Đoàn25091
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh25092
Hội Cựu chiến binh tỉnh25093
Mã bưu điện Lạng Sơn

Mã bưu chính thành phố Lạng Sơn

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm thành phố Lạng Sơn25100
Thành ủy25101
Hội đồng nhân dân25102
Ủy ban nhân dân25103
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc25104
P. Vĩnh Trại25106
P. Đông Kinh25107
P. Hoàng Văn Thụ25108
X. Hoàng Đồng25109
P. Tam Thanh25110
P. Chi Lăng25111
X. Quảng Lạc25112
X. Mai Pha25113
BCP. Lạng Sơn25130
BC. Kỳ Lừa25131
BC. Cửa Đông25132
BC. Hệ 1 Lạng Sơn25149
Mã bưu điện Lạng Sơn

Zip Code các bưu cục huyện Cao Lộc

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm huyện Cao Lộc25150
Huyện ủy25151
Hội đồng nhân dân25152
Ủy ban nhân dân25153
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc25154
TT. Cao Lộc25156
X. Hợp Thành25157
X. Hòa Cư25158
X. Hải Yến25159
X. Cao Lâu25160
X. Lộc Yên25161
X. Thanh Loà25162
X. Bảo Lâm25163
TT. Đồng Đăng25164
X. Thạch Đạn25165
X. Thụy Hùng25166
X. Phú Xá25167
X. Hồng Phong25168
X. Bình Trung25169
X. Song Giáp25170
X. Xuân Long25171
X. Tân Thành25172
X. Yên Trạch25173
X. Tân Liên25174
X. Gia Cát25175
X. Công Sơn25176
X. Mẫu Sơn25177
X. Xuất Lễ25178
BCP. Cao Lộc25185
BC. KCN Hợp Thành25186
BC. Cổng Trắng25187
BC. Hữu Nghị25188
BC. Gia Cát25189
Mã bưu điện Lạng Sơn

Postal Code huyện Văn Lãng

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm huyện Văn Lãng25200
Huyện ủy25201
Hội đồng nhân dân25202
Ủy ban nhân dân25203
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc25204
TT. Na Sầm25206
X. An Hùng25207
X. Thanh Long25208
X. Thụy Hùng25209
X. Trùng Khánh25210
X. Tân Việt25211
X. Trùng Quán25212
X. Bắc La25213
X. Hội Hoan25214
X. Nam La25215
X. Gia Miễn25216
X. Tân Tác25217
X. Tân Lang25218
X. Thành Hòa25219
X. Hoàng Việt25220
X. Hồng Thái25221
X. Nhạc Kỳ25222
X. Hoàng Văn Thụ25223
X. Tân Mỹ25224
X. Tân Thanh25225
BCP. Văn Lãng25250
BC. Tân Thanh25251
Mã bưu điện Lạng Sơn

Mã Zip các bưu cục huyện Tràng Định

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm huyện Tràng Định25300
Huyện ủy25301
Hội đồng nhân dân25302
Ủy ban nhân dân25303
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc25304
TT. Thất Khê25306
X. Đại Đồng25307
X. Đội Cấn25308
X. Quốc Khánh25309
X. Tri Phương25310
X. Chí Minh25311
X. Vĩnh Tiến25312
X. Khánh Long25313
X. Đoàn Kết25314
X. Cao Minh25315
X. Tân Yên25316
X. Tân Tiến25317
X. Kim Đồng25318
X. Chi Lăng25319
X. Đề Thám25320
X. Bắc Ái25321
X. Hùng Sơn25322
X. Kháng Chiến25323
X. Hùng Việt25324
X. Quốc Việt25325
X. Đào Viên25326
X. Trung Thành25327
X. Tân Minh25328
BCP. Tràng Định25350
BC. Quốc Khánh25351
BC. Bình Độ25352
Mã bưu điện Lạng Sơn

Postal Code các bưu cục huyện Bình Gia

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm huyện Bình Gia25400
Huyện ủy25401
Hội đồng nhân dân25402
Ủy ban nhân dân25403
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc25404
TT. Bình Gia25406
X. Tô Hiệu25407
X. Minh Khai25408
X. Hồng Phong25409
X. Hoa Thám25410
X. Hưng Đạo25411
X. Vĩnh Yên25412
X. Quý Hòa25413
X. Yên Lỗ25414
X. Quang Trung25415
X. Thiện Thuật25416
X. Thiện Hòa25417
X. Thiện Long25418
X. Tân Hòa25419
X. Hòa Bình25420
X. Mông Ân25421
X. Hoàng Văn Thụ25422
X. Tân Văn25423
X. Hồng Thái25424
X. Bình La25425
BCP. Bình Gia25430
BC. Bình Gia Phố25431
BC. Văn Mịch25432
BC. Pác Khuông25433
Mã bưu điện Lạng Sơn

Mã bưu điện các bưu cục huyện Bắc Sơn

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm huyện Bắc Sơn25450
Huyện ủy25451
Hội đồng nhân dân25452
Ủy ban nhân dân25453
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc25454
TT. Bắc Sơn25456
X. Quỳnh Sơn25457
X. Long Đống25458
X. Vạn Thủy25459
X. Đồng Ý25460
X. Tân Lập25461
X. Vũ Sơn25462
X. Tân Tri25463
X. Chiến Thắng25464
X. Vũ Lễ25465
X. Tân Thành25466
X. Nhất Tiến25467
X. Nhất Hòa25468
X. Tân Hương25469
X. Vũ Lăng25470
X. Chiêu Vũ25471
X. Hữu Vĩnh25472
X. Bắc Sơn25473
X. Hưng Vũ25474
X. Trấn Yên25475
BCP. Bắc Sơn25485
BC. Ngả Hai25486
BC. Mỏ Nhài25487
Mã bưu điện Lạng Sơn

Mã bưu chính huyện Văn Quang

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm huyện Văn Quan25500
Huyện ủy25501
Hội đồng nhân dân25502
Ủy ban nhân dân25503
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc25504
TT. Văn Quan25506
X. Vĩnh Lại25507
X. Song Giang25508
X. Trấn Ninh25509
X. Phú Mỹ25510
X. Việt Yên25511
X. Vân Mộng25512
X. Hòa Bình25513
X. Tú Xuyên25514
X. Lương Năng25515
X. Tri Lễ25516
X. Hữu Lễ25517
X. Yên Phúc25518
X. Bình Phúc25519
X. Xuân Mai25520
X. Tràng Sơn25521
X. Tràng Phái25522
X. Tân Đoàn25523
X. Tràng Các25524
X. Đồng Giáp25525
X. Khánh Khê25526
X. Chu Túc25527
X. Đại An25528
X. Văn An25529
BCP. Văn Quan25550
BC. Chợ Bãi25551
BC. Văn An25552
Mã bưu điện Lạng Sơn

Mã bưu chính các bưu cục huyện Hữu Lũng

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm huyện Hữu Lũng25600
Huyện ủy25601
Hội đồng nhân dân25602
Ủy ban nhân dân25603
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc25604
TT. Hữu Lũng25606
X. Đồng Tân25607
X. Cai Kinh25608
X. Yên Sơn25609
X. Hữu Liên25610
X. Yên Thịnh25611
X. Hòa Bình25612
X. Yên Bình25613
X. Quyết Thắng25614
X. Thiện Kỵ25615
X. Tân Lập25616
X. Thanh Sơn25617
X. Đồng Tiến25618
X. Vân Nham25619
X. Đô Lương25620
X. Minh Tiến25621
X. Yên Vượng25622
X. Nhật Tiến25623
X. Minh Sơn25624
X. Sơn Hà25625
X. Minh Hòa25626
X. Hồ Sơn25627
X. Hòa Thắng25628
X. Tân Thành25629
X. Hòa Sơn25630
X. Hòa Lạc25631
BCP. Hữu Lũng25650
BC. Vân Nham25651
BC. Bến Lường25652
Mã bưu điện Lạng Sơn

Zip code huyện Chi Lăng

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm huyện Chi Lăng25700
Huyện ủy25701
Hội đồng nhân dân25702
Ủy ban nhân dân25703
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc25704
TT. Đồng Mỏ25706
X. Mai Sao25707
X. Thượng Cường25708
X. Gia Lộc25709
X. Bằng Hữu25710
X. Bằng Mạc25711
X. Vạn Linh25712
X. Y Tịch25713
TT. Chi Lăng25714
X. Chi Lăng25715
X. Hòa Bình25716
X. Quang Lang25717
X. Quan Sơn25718
X. Nhân Lý25719
X. Lâm Sơn25720
X. Hữu Kiên25721
X. Liên Sơn25722
X. Bắc Thủy25723
X. Vân Thủy25724
X. Chiến Thắng25725
X. Vân An25726
BCP. Chi Lăng25750
BC. Đồng Bành25751
BC. Sông Hóa25752
Mã bưu điện Lạng Sơn

Postal Code các bưu cục huyện Lộc Bình

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm huyện Lộc Bình25800
Huyện ủy25801
Hội đồng nhân dân25802
Ủy ban nhân dân25803
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc25804
TT. Lộc Bình25806
X. Hữu Khánh25807
X. Yên Khoái25808
X. Mẫu Sơn25809
X. Xuân Lễ25810
X. Bằng Khánh25811
X. Xuân Mãn25812
X. Đồng Bục25813
X. Lục Thôn25814
X. Như Khuê25815
X. Vân Mộng25816
X. Xuân Tình25817
X. Hiệp Hạ25818
X. Minh Phát25819
X. Hữu Lân25820
X. Xuân Dương25821
X. Ái Quốc25822
X. Nam Quan25823
X. Đông Quan25824
X. Nhượng Bạn25825
X. Quan Bản25826
TT. Na Dương25827
X. Lợi Bác25828
X. Sàn Viên25829
X. Tú Đoạn25830
X. Khuất Xá25831
X. Tĩnh Bắc25832
X. Tam Gia25833
X. Tú Mịch25834
BCP. Lộc Bình25850
BC. Na Dương25851
Mã bưu điện Lạng Sơn

Mã bưu điện các bưu cục huyện Đình Lập

Đối tượng gán mãMã bưu chính
BC. Trung tâm huyện Đình Lập25900
Huyện ủy25901
Hội đồng nhân dân25902
Ủy ban nhân dân25903
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc25904
TT. Đình Lập25906
X. Kiên Mộc25907
X. Bắc Xa25908
X. Bính Xá25909
X. Đình Lập25910
X. Thái Bình25911
TT. Nông Trường Thái Bình25912
X. Cường Lợi25913
X. Lâm Ca25914
X. Đồng Thắng25915
X. Bắc Lãng25916
X. Châu Sơn25917
BCP. Đình Lập25950
BC. Lâm Thái25951
Mã bưu điện Lạng Sơn

Trên đây là danh sách các mã bưu điện Lạng Sơn tại 1 thành phố và 10 huyện. Hy vọng rằng qua những thông tin hữu ích này, bạn có thể dễ dàng thực hiện chuyển, nhận bưu phẩm, hàng hóa, thư tư.

Đừng quên truy cập top10vietnam.net thường xuyên để cập nhật nhiều kiến thức hữu ích nhé.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button