Top 10 Vietnam

Cộng đồng tin tức lớn nhất Việt Nam

Dự báo thời tiết Yên Bái hôm nay

06:00 24/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 22.5°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 24/10
Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 22.7°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 24/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 22.8°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 24/10
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 22.6°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 24/10
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 22.8°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 24/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.1°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
12:00 24/10
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
13:00 24/10
Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.6°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
14:00 24/10
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
15:00 24/10
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.8°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 24/10
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.7°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 24/10
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.6°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
18:00 24/10
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
19:00 24/10
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.4°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 24/10
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 24/10
Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.3°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 24/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.3°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 24/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.2°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 25/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.1°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 25/10
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 25/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.1°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 25/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 25/10
Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.9°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 25/10
Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.9°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 25/10
Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.7°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 25/10
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
08:00 25/10
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
09:00 25/10
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
10:00 25/10
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.8°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 25/10
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.2°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
12:00 25/10
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
13:00 25/10
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 27.9°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
14:00 25/10
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.2°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
15:00 25/10
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.3°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 25/10
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.4°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.2°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
18:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.3°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
19:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 25/10
Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.8°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 25/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.6°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 25/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.6°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 25/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.4°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 26/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.4°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 26/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.4°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 26/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.3°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 26/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.2°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 26/10
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 26/10
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 26°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h