Top 10 Vietnam

Cộng đồng tin tức lớn nhất Việt Nam

Dự báo thời tiết Trà Vinh hôm nay

06:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 31°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 34.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
09:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 37.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
10:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 38°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
11:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 38.4°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 16km/h
12:00 24/10
Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 38.2°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 17km/h
13:00 24/10
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 37.6°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 18km/h
14:00 24/10
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 36.9°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 18km/h
15:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 35.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 17km/h
16:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 34.8°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 17km/h
17:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33.5°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 16km/h
18:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
19:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
20:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.9°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
21:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.6°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
22:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.6°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
23:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.3°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
00:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.8°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
01:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.9°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
02:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.8°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
03:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.6°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
04:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
05:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
06:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
07:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.7°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
08:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35.5°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
09:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 36.6°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 14km/h
10:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 37.8°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 15km/h
11:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 38.4°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 16km/h
12:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 38.6°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 16km/h
13:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 38.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 18km/h
14:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 37.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 18km/h
15:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 36.4°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 19km/h
16:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 34.9°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 18km/h
17:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 18km/h
18:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.9°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 16km/h
19:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
20:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
21:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
22:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
23:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
00:00 26/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
01:00 26/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
02:00 26/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 32.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
03:00 26/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 32°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
04:00 26/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.9°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
05:00 26/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.5°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h