Top 10 Vietnam

Cộng đồng tin tức lớn nhất Việt Nam

Dự báo thời tiết Thừa Thiên Huế hôm nay

09:00 13/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 25.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
10:00 13/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 1km/h
11:00 13/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 13/12
Trời nắng
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 30°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
13:00 13/12
Trời nắng
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 27.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
14:00 13/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 30°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
15:00 13/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 28.7°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
16:00 13/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 26.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 13/12
Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.5°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 13/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.4°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 13/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.1°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió:
20:00 13/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 13/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.1°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 3km/h
22:00 13/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 22.3°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: N
Tốc độ gió:
23:00 13/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.7°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 14/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.6°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 14/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 22.2°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió:
02:00 14/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.5°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 14/12
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.4°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 14/12
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 22.2°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: N
Tốc độ gió:
05:00 14/12
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.1°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 14/12
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.1°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 14/12
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 22.4°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 1km/h
08:00 14/12
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 14/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.5°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 14/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.5°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 2km/h
11:00 14/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.8°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
12:00 14/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
13:00 14/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
14:00 14/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.3°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
15:00 14/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.1°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 16km/h
16:00 14/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 26.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
17:00 14/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
18:00 14/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
19:00 14/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.4°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 14/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.2°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
21:00 14/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.9°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
22:00 14/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.1°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 3km/h
23:00 14/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.2°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 15/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
01:00 15/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 22.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 2km/h
02:00 15/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 15/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 15/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 21.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 1km/h
05:00 15/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 22.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 15/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 22.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 15/12
Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 22.1°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 1km/h
08:00 15/12
Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.7°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h