Top 10 Vietnam

Cộng đồng tin tức lớn nhất Việt Nam

Dự báo thời tiết Thừa Thiên Huế hôm nay

06:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 24.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 24/10
Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 37.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 24/10
Trời nắng
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 38.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
11:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 40.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
12:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác: 40.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 15km/h
13:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác: 40.6°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 16km/h
14:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác: 40.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 17km/h
15:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 38.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 18km/h
16:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 36.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 18km/h
17:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 16km/h
18:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.1°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
19:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.6°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
20:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.7°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
21:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.2°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.2°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.7°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.1°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.6°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.1°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 25/10
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.6°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 25/10
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 27.4°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.9°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 27°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 25/10
Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.2°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 25/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 35.3°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 25/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 36.5°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
10:00 25/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 36.8°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 25/10
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 37.8°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 25/10
Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 39.1°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
13:00 25/10
Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 38.4°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
14:00 25/10
Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 38.6°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
15:00 25/10
Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36.8°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 25/10
Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35.2°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
17:00 25/10
Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.4°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
18:00 25/10
Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 32.3°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 25/10
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.9°C
Lượng mưa: 78%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 25/10
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.5°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 25/10
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.2°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 25/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.5°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 25/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 26/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.6°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 26/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.2°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 26/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.8°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 26/10
Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.4°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 26/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 26/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 27.6°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h