Top 10 Vietnam

Cộng đồng tin tức lớn nhất Việt Nam

Dự báo thời tiết Thanh Hóa hôm nay

06:00 24/10
Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.9°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
07:00 24/10
Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.2°C
Lượng mưa: 97%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
08:00 24/10
Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.1°C
Lượng mưa: 100%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
09:00 24/10
Mưa Lớn
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 24.8°C
Lượng mưa: 100%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 15km/h
10:00 24/10
Mưa Lớn
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.2°C
Lượng mưa: 95%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 16km/h
11:00 24/10
Mưa Lớn
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.4°C
Lượng mưa: 85%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 17km/h
12:00 24/10
Mưa
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.4°C
Lượng mưa: 84%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 18km/h
13:00 24/10
Mưa
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.4°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 18km/h
14:00 24/10
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.6°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 17km/h
15:00 24/10
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.6°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 18km/h
16:00 24/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.2°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 18km/h
17:00 24/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.1°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 17km/h
18:00 24/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.7°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 15km/h
19:00 24/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.7°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 16km/h
20:00 24/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.6°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 15km/h
21:00 24/10
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.4°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 15km/h
22:00 24/10
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.3°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 14km/h
23:00 24/10
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.3°C
Lượng mưa: 73%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 14km/h
00:00 25/10
Mưa
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.2°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 13km/h
01:00 25/10
Mưa
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.3°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 14km/h
02:00 25/10
Mưa
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.2°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 15km/h
03:00 25/10
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.1°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 14km/h
04:00 25/10
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 25°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 15km/h
05:00 25/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.9°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 15km/h
06:00 25/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.6°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 15km/h
07:00 25/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.2°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 15km/h
08:00 25/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.7°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 15km/h
09:00 25/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.4°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 15km/h
10:00 25/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.4°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 15km/h
11:00 25/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.1°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 15km/h
12:00 25/10
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.4°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 15km/h
13:00 25/10
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.6°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 15km/h
14:00 25/10
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.6°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 15km/h
15:00 25/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.6°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 14km/h
16:00 25/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.4°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 15km/h
17:00 25/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.1°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
18:00 25/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.4°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
19:00 25/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.2°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
20:00 25/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.9°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
21:00 25/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.6°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
22:00 25/10
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.2°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
23:00 25/10
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.2°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
00:00 26/10
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
01:00 26/10
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.9°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
02:00 26/10
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.9°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
03:00 26/10
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 27.4°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 13km/h
04:00 26/10
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 27.2°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 13km/h
05:00 26/10
Mưa
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 27.2°C
Lượng mưa: 73%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 13km/h