Top 10 Vietnam

Cộng đồng tin tức lớn nhất Việt Nam

Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh hôm nay

11:00 29/02
Trời nắng
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 33.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 45%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
12:00 29/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 35°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 41%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
13:00 29/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác: 36°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 37%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
14:00 29/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác: 36.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 37%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 29/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác: 36.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 39%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 16km/h
16:00 29/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 35.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 20km/h
17:00 29/02
Trời nắng
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 33.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 21km/h
18:00 29/02
Trời nắng
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 31.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 17km/h
19:00 29/02
Trời trong
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 30.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 16km/h
20:00 29/02
Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 30.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 15km/h
21:00 29/02
Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 15km/h
22:00 29/02
Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 15km/h
23:00 29/02
Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
00:00 01/03
Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
01:00 01/03
Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
02:00 01/03
Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
03:00 01/03
Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
04:00 01/03
Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
05:00 01/03
Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
06:00 01/03
Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
07:00 01/03
Nắng ấm
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.8°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
08:00 01/03
Nắng ấm
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 30.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
09:00 01/03
Nắng ấm
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 33°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
10:00 01/03
Nắng ấm
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 34.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
11:00 01/03
Trời nắng
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác: 36.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 01/03
Nắng ấm
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác: 37.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 41%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 01/03
Trời nắng
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác: 37.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 38%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 01/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác: 37.5°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 39%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 01/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác: 37.1°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 01/03
Trời nắng
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 36.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 18km/h
17:00 01/03
Trời nắng
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 34.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 20km/h
18:00 01/03
Nắng ấm
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 32.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 17km/h
19:00 01/03
Trời trong
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 32.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 17km/h
20:00 01/03
Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 31.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 17km/h
21:00 01/03
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 31°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 17km/h
22:00 01/03
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 30.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 17km/h
23:00 01/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 16km/h
00:00 02/03
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 16km/h
01:00 02/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 15km/h
02:00 02/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
03:00 02/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
04:00 02/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
05:00 02/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.7°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
06:00 02/03
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.6°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
07:00 02/03
Trời nắng
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
08:00 02/03
Trời nắng
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.1°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
09:00 02/03
Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 33.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
10:00 02/03
Trời nắng
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 35.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h