Top 10 Vietnam

Cộng đồng tin tức lớn nhất Việt Nam

Dự báo thời tiết Hải Phòng hôm nay và ngày mai

11:00 10/12
Trời nắng
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 20.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 45%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
12:00 10/12
Trời nắng
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 21.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 40%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h
13:00 10/12
Trời nắng
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 38%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 2km/h
14:00 10/12
Nắng ấm
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 37%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
15:00 10/12
Nắng ấm
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 22.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 32%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 10/12
Nắng ấm
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 21.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 36%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
17:00 10/12
Nắng ấm
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 20.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
18:00 10/12
Trời trong
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 19.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
19:00 10/12
Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 18.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 10/12
Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 17.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
21:00 10/12
Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác: 17°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
22:00 10/12
Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 16.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 10/12
Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 15.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 11/12
Trời trong
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác: 15.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 11/12
Trời trong
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác: 14.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 11/12
Trời trong
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác: 14.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 11/12
Trời trong
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác: 13.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 11/12
Trời trong
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác: 13.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 11/12
Trời trong
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác: 12.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 11/12
Trời trong
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác: 12.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 11/12
Nắng ấm
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác: 13.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 11/12
Nắng ấm
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 15.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 11/12
Nắng ấm
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 18.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 11/12
Nắng ấm
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 21°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 38%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 11/12
Nắng ấm
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 22.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 32%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 11/12
Nắng ấm
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 23.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 29%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
13:00 11/12
Nắng ấm
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 23.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 29%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
14:00 11/12
Nắng ấm
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 29%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 11/12
Nắng ấm
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 23.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 31%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 11/12
Nắng ấm
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 22.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 35%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
17:00 11/12
Nắng ấm
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 21.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 42%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 11/12
Trời trong
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 20°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 11/12
Trời trong
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 19°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 11/12
Trời trong
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 18.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 11/12
Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 18.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 11/12
Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác: 17.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 11/12
Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác: 16.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 12/12
Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 16°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 12/12
Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 15.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 12/12
Trời trong
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác: 15.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 12/12
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác: 14.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 12/12
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác: 14.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 12/12
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác: 14.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 12/12
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác: 14.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 12/12
Trời nắng
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác: 14.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 12/12
Trời nắng
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác: 17.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 12/12
Nắng ấm
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 20.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 12/12
Nắng ấm
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 40%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h