Top 10 Vietnam

Cộng đồng tin tức lớn nhất Việt Nam

Dự báo thời tiết Hải Phòng hôm nay và ngày mai

06:00 24/10
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 23.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
07:00 24/10
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 23.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
08:00 24/10
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 24.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
09:00 24/10
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 15km/h
10:00 24/10
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 15km/h
11:00 24/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 15km/h
12:00 24/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.5°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 16km/h
13:00 24/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.6°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 16km/h
14:00 24/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.6°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 16km/h
15:00 24/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.5°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 16km/h
16:00 24/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.1°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 17km/h
17:00 24/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.7°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 16km/h
18:00 24/10
Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.4°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 14km/h
19:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.2°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 14km/h
20:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.9°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 14km/h
21:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.7°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
22:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.6°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
23:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
00:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
01:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
02:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 14km/h
03:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
04:00 25/10
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
05:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
06:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
07:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
08:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
09:00 25/10
Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.5°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 15km/h
10:00 25/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.4°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 17km/h
11:00 25/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 31°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 18km/h
12:00 25/10
Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 31.5°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 18km/h
13:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 31.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 18km/h
14:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 31.6°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 18km/h
15:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 31.6°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 18km/h
16:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 31.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 19km/h
17:00 25/10
Trời nắng
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 30.6°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 17km/h
18:00 25/10
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.8°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 15km/h
19:00 25/10
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 14km/h
20:00 25/10
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
21:00 25/10
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
22:00 25/10
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.4°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
23:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.3°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
00:00 26/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
01:00 26/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.1°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
02:00 26/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
03:00 26/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.7°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
04:00 26/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.5°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
05:00 26/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.5°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h