Top 10 Vietnam

Cộng đồng tin tức lớn nhất Việt Nam

Dự báo thời tiết Hải Phòng hôm nay và ngày mai

10:00 29/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 24.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 29/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 25.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 29/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 27.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
13:00 29/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
14:00 29/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
15:00 29/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 27.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 29/02
Trời nắng
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 25.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
17:00 29/02
Nắng ấm
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 26.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
18:00 29/02
Trời trong
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 29/02
Trời trong
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 29/02
Trời trong
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 29/02
Trời trong
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 29/02
Trời trong
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 29/02
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 01/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 01/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 22.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 01/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 22.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 01/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 22.7°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 01/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.9°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 01/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.8°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 01/03
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.9°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 01/03
Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.4°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 01/03
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 01/03
Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.1°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 01/03
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 26.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
11:00 01/03
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
12:00 01/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 27.7°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
13:00 01/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 27.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
14:00 01/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 27.8°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
15:00 01/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 01/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
17:00 01/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
18:00 01/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
19:00 01/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
20:00 01/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
21:00 01/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 01/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 01/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 02/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.9°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 02/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.8°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 02/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.8°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 02/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.8°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 02/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.9°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 02/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.8°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 02/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.8°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 02/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 02/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.8°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 02/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.3°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h