Top 10 Vietnam

Cộng đồng tin tức lớn nhất Việt Nam

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay, ngày mai và 3 ngày tới

06:00 24/10
Mưa
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 22.6°C
Lượng mưa: 95%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 19km/h
07:00 24/10
Mưa
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 22.6°C
Lượng mưa: 89%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 17km/h
08:00 24/10
Mưa
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 22.5°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 17km/h
09:00 24/10
Mưa
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.1°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 14km/h
10:00 24/10
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.4°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
11:00 24/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 22.6°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 14km/h
12:00 24/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 13km/h
13:00 24/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.4°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 13km/h
14:00 24/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.6°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 24/10
Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.9°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 12km/h
16:00 24/10
Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.7°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 11km/h
17:00 24/10
Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.7°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 24/10
Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.6°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 24/10
Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.5°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 24/10
Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.3°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
21:00 24/10
Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.2°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
22:00 24/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.9°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
23:00 24/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
00:00 25/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.8°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
01:00 25/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.8°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
02:00 25/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.8°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
03:00 25/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.6°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
04:00 25/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.4°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
05:00 25/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.4°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
06:00 25/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.4°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
07:00 25/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.7°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
08:00 25/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.3°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 25/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.8°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 25/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.7°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 25/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.4°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 25/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 25/10
Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.9°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 25/10
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
15:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.4°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.1°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
18:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.3°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.2°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.8°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.3°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.9°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.7°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 26/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.5°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 26/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.5°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 26/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.4°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
03:00 26/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 25°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 26/10
Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.8°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
05:00 26/10
Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.8°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h