Top 10 Vietnam

Cộng đồng tin tức lớn nhất Việt Nam

Dự báo thời tiết Đà Nẵng hôm nay và ngày mai

06:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 31.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 35.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 34.8°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 35.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 35.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
14:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 35°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
15:00 24/10
Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 34.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 24/10
Trời nắng
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
17:00 24/10
Trời nắng
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 31.6°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.2°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
20:00 24/10
Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 24/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.8°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 24/10
Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.2°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.9°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 1km/h
02:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.2°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 1km/h
03:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.6°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 2km/h
04:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.3°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 2km/h
05:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 27.1°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 2km/h
06:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 27.3°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 2km/h
07:00 25/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.6°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 25/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.3°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 25/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33.5°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 25/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 34.7°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 25/10
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34.6°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 12km/h
12:00 25/10
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 34.8°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 12km/h
13:00 25/10
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34.3°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 14km/h
14:00 25/10
Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33.9°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
15:00 25/10
Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33.7°C
Lượng mưa: 75%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 25/10
Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.9°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
17:00 25/10
Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.4°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 25/10
Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.1°C
Lượng mưa: 80%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 25/10
Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.5°C
Lượng mưa: 75%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
20:00 25/10
Mưa
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.7°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 25/10
Mưa
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.4°C
Lượng mưa: 82%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 25/10
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.1°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 25/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.9°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 26/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.6°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 26/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.2°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 26/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.8°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 26/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.4°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 26/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.1°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 26/10
Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 1km/h