Top 10 Vietnam

Cộng đồng tin tức lớn nhất Việt Nam

Dự báo thời tiết Đà Nẵng hôm nay và ngày mai

09:00 13/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
10:00 13/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 24.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
11:00 13/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 25°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
12:00 13/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 25.4°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 13/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 27.3°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 13/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 25.1°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 13/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 24.6°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 13/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 13/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.7°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
18:00 13/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.2°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
19:00 13/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.1°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 13/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.9°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 13/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.9°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 13/12
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.7°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 2km/h
23:00 13/12
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.4°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 1km/h
00:00 14/12
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.2°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: N
Tốc độ gió:
01:00 14/12
Mưa
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.1°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 1km/h
02:00 14/12
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.1°C
Lượng mưa: 75%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 1km/h
03:00 14/12
Mưa
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió:
04:00 14/12
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23°C
Lượng mưa: 78%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió:
05:00 14/12
Mưa
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.2°C
Lượng mưa: 80%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió:
06:00 14/12
Mưa
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.2°C
Lượng mưa: 81%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió:
07:00 14/12
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.8°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 1km/h
08:00 14/12
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.5°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 14/12
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.3°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 14/12
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.1°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 14/12
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.6°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 14/12
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.6°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
13:00 14/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 27.9°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
14:00 14/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.6°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
15:00 14/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.2°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 14/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
17:00 14/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.5°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 14/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.2°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 14/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.7°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 14/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.5°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 14/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.5°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 14/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.2°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 3km/h
23:00 14/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 15/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.6°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 1km/h
01:00 15/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.5°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió:
02:00 15/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.4°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió:
03:00 15/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.3°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió:
04:00 15/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.2°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió:
05:00 15/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.1°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: N
Tốc độ gió:
06:00 15/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.9°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: N
Tốc độ gió:
07:00 15/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.6°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió:
08:00 15/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.7°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: