Top 10 Vietnam

Cộng đồng tin tức lớn nhất Việt Nam

Dự báo thời tiết Cần Thơ hôm nay, ngày mai và 3 ngày tới

06:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 32.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 38.3°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
11:00 24/10
Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 39.2°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
12:00 24/10
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 38.8°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
13:00 24/10
Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 38.8°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
14:00 24/10
Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 37.4°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
15:00 24/10
Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36.3°C
Lượng mưa: 75%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
16:00 24/10
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34.7°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 24/10
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33.8°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 24/10
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.7°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 32°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.5°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
22:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.5°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.1°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.9°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 29.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.9°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34.3°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
09:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36.1°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
10:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 37.6°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
11:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 38.6°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
12:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 38.8°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
13:00 25/10
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 38.6°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 14km/h
14:00 25/10
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 38.4°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
15:00 25/10
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 37.7°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 25/10
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 36.1°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
17:00 25/10
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 34.7°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
18:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33.3°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
19:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
20:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
21:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
22:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
23:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
00:00 26/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
01:00 26/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.2°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
02:00 26/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.1°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
03:00 26/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.1°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
04:00 26/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
05:00 26/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.6°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h