Top 10 Vietnam

Cộng đồng tin tức lớn nhất Việt Nam

Dự báo thời tiết Cần Thơ hôm nay, ngày mai và 3 ngày tới

09:00 13/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 13/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 32°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
11:00 13/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 32.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 13/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 33.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
13:00 13/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 33.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
14:00 13/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 33.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 13/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 33.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
16:00 13/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 32.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 13/12
Trời nắng
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 31.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 13/12
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 13/12
Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 28.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
20:00 13/12
Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 13/12
Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 13/12
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 13/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.8°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 14/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.7°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 14/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 14/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 14/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 14/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 14/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 14/12
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 14/12
Trời nắng
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 14/12
Trời nắng
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 14/12
Trời nắng
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 30.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 14/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 32.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
11:00 14/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 33.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
12:00 14/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 34.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
13:00 14/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 34.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 15km/h
14:00 14/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 35.1°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 15km/h
15:00 14/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 34.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
16:00 14/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 34.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 17km/h
17:00 14/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 32.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 17km/h
18:00 14/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 30.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 16km/h
19:00 14/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 15km/h
20:00 14/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 15km/h
21:00 14/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 15km/h
22:00 14/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
23:00 14/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
00:00 15/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
01:00 15/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.8°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
02:00 15/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
03:00 15/12
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
04:00 15/12
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
05:00 15/12
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
06:00 15/12
Trời trong
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
07:00 15/12
Nắng ấm
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.2°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
08:00 15/12
Nắng ấm
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h