Top 10 Vietnam

Cộng đồng tin tức lớn nhất Việt Nam

Dự báo thời tiết Cà Mau hôm nay, ngày mai và 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày tới 

06:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 1km/h
07:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 32.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
08:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 24/10
Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 38°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
11:00 24/10
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 39.2°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
12:00 24/10
Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 38.6°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
13:00 24/10
Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 37.7°C
Lượng mưa: 87%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
14:00 24/10
Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 36.8°C
Lượng mưa: 86%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
15:00 24/10
Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 35.6°C
Lượng mưa: 90%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
16:00 24/10
Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.8°C
Lượng mưa: 80%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 24/10
Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.3°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 24/10
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 24/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
20:00 24/10
Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.2°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 24/10
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.6°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
22:00 24/10
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.4°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 24/10
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.3°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 25/10
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 29.2°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 25/10
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 29.1°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 25/10
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.8°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 25/10
Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.8°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.6°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.4°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.5°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.7°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.8°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
09:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36.4°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 14km/h
10:00 25/10
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 38°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 17km/h
11:00 25/10
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 39°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 18km/h
12:00 25/10
Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 39.2°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 18km/h
13:00 25/10
Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 38.1°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 19km/h
14:00 25/10
Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 37.8°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 18km/h
15:00 25/10
Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 37.1°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 17km/h
16:00 25/10
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 35.2°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 16km/h
17:00 25/10
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33.8°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 16km/h
18:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
19:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 31.8°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
20:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.5°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
21:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.8°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
22:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.7°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
23:00 25/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.3°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
00:00 26/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.1°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
01:00 26/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.9°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
02:00 26/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.5°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
03:00 26/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.5°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
04:00 26/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.4°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
05:00 26/10
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 29.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h